Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Projekt budżetu na 2018 rok gotowy

Projekt budżetu na 2018 rok gotowy

146 mln zł na inwestycje przeznaczą w przyszłym roku władze Rudy Śląskiej. Z tej kwoty 71 mln zł pochłonie budowa nowych dróg, a 21 mln zł rewitalizacja. - Wydatki inwestycyjne mają w 2018 roku stanowić prawie jedną piątą całego budżetu miasta. Taką wartość tego współczynnika osiągają jedynie miasta najlepiej rozwijające się – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Projekt budżetu został już złożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Teraz ma ona 30 dni na zaopiniowanie dokumentu. Następnie debatować będą nad nim rudzcy radni. Sesja Rady Miasta w tej sprawie odbędzie się 20 grudnia.

Na inwestycje w 2018 roku władze Rudy Śląskiej planują przeznaczyć ok. 19 proc. wszystkich przyszłorocznych wydatków, czyli podobnie jak w roku bieżącym. Dla porównania w 2015 r. współczynnik ten wyniósł ok. 14 proc., natomiast w latach 2011 – 2014, kiedy miasto mierzyło się z naprawą finansów, wydatki inwestycyjne w stosunku do ogółu wydatków stanowiły ok. 10 proc.

Tradycyjnie najwięcej środków, bo aż blisko 71 mln zł, przeznaczonych ma być na drogi. Z tej kwoty ponad 40 mln zł ma zostać zabezpieczonych na budowę kolejnych odcinków trasy N-S. - W przyszłym roku zakończymy budowę odcinka od ul. Bukowej do ul. Kokota oraz planujemy ruszyć z budową ostatniego odcinka w kierunku autostrady A-4 – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Dodatkowo na przyszły rok zaplanowaliśmy dwie duże inwestycje drogowe w dzielnicy Ruda. Mowa tu o budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Wolności, Magazynowej i Brańskiego oraz rozpoczęciu przebudowy ul. Piastowskiej. Na ten cel w projekcie budżetu zarezerwowaliśmy ponad 12 mln zł – dodaje. Ponadto w projekcie dokumentu z zakresu drogownictwa zarezerwowano 4,5 mln zł na dalszą przebudowę dróg gruntowych oraz 2,5 mln zł na ścieżki rowerowe.

Aż 21 mln zł w projekcie budżetu zostało zarezerwowanych na zadania z zakresu rewitalizacji. – W przyszłym roku zakończymy rewitalizację hałdy w rejonie ul. 1 Maja, rozpocznie się także budowa Traktu Rudzkiego, czyli rewitalizacja 35 ha terenów zielonych głównie w Wirku. Ruszy także rewitalizacja podwórek. Tylko na te działania zabezpieczono 7,5 mln zł – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk. W przyszłym roku zakończyć się ma rewitalizacja zabytkowego budynku dworca w Chebziu, gdzie powstanie Stacja Biblioteka. Ponadto w 2018 r. kontynuowana ma być przebudowa centralnej części Orzegowa. Władze miasta rozpocząć chcą również kompleksowy remont willi Florianka w Nowym Bytomiu oraz rewitalizację terenu po dawnej koksowni Orzegów. W przyszłorocznym planie ujęto również rewitalizację 5 hektarów cennego przyrodniczo obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Bujoczka a ul. Kościelną w dzielnicy Ruda.

Spora część wydatków inwestycyjnych, bo ponad 15 mln zł, przeznaczonych ma zostać na gospodarkę mieszkaniową. – Będziemy kontynuować budowę 50 mieszkań komunalnych przy zbiegu ul. Stromej i Bytomskiej. Powstaną też kolejne garaże w kompleksach w rejonie ul. Kempnego oraz Tołstoja. Poza tym w dalszym ciągu będziemy termomodernizować budynki komunalne, m.in. przy  ul. Matejki – informuje Michał Pierończyk.

Ponad 9 mln zł w projekcie przyszłorocznego budżetu zaplanowano na inwestycje w oświatę. – Będziemy kontynuować termomodernizacje placówek oświatowych. Chodzi tu przede wszystkim o Szkołę Podstawową nr 13 i Szkołę Podstawową nr 16 /budynek dawnego Gimnazjum nr 7/. Ponadto 2 mln zł zabezpieczyliśmy na samą tylko modernizację infrastruktury sportowej przy rudzkich placówkach – wymienia wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Z pozostałych zaplanowanych przyszłorocznych inwestycji wymienić należy przebudowę części pomieszczeń Muzeum Miejskiego. Miasto zamierza także dokapitalizować szpital miejski, który będzie rozbudowywany o nowy blok. W mieście kontynuowana będzie również modernizacja oświetlenia ulicznego. Wymienione mają być też wiaty przystankowe. Ponadto w projekcie budżetu znalazły się środki na dofinansowanie budowy instalacji OZE dla budownictwa jednorodzinnego.

Władze Rudy Śląskiej myślą także o bezpieczeństwie mieszkańców. W przyszłym roku miasto zamierza, podobnie jak w ostatnich latach, dofinansować zakup radiowozów dla policji. Dodatkowo w 2018 roku w Rudzie Śląskiej będą wykonywane inwestycje, o które wnioskowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Na ten cel przeznaczono 2,815 mln zł, a sztandarową inwestycją ma być rolkowisko w Parku Strzelnica. Ponadto miasto zamierza w przyszłym roku przeznaczyć 9 mln zł na różnego rodzaju remonty. Najwięcej środków pochłoną remonty miejskiego zasobu mieszkaniowego /3,6 mln zł/ oraz remonty dróg /2,8 mln zł/.

Ogółem wydatki Rudy Śląskiej w 2017 roku mają się zamknąć w kwocie 773 mln zł, natomiast dochody prognozowane są poziomie 698,3 mln zł. Spośród wydatków najwięcej ma być przeznaczonych na oświatę i wychowanie - ponad 222,6 mln zł oraz pomoc społeczną i rodzinę – ponad 184,3 mln zł.

Na pokrycie budżetowego deficytu władze miasta planują uruchomienie kolejnej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wyniesie ona 74 mln zł. – Całość kredytu, który ma być przeznaczony tylko i wyłącznie na inwestycje w latach 2016 – 2020, to ok. 300 mln zł. Do tej pory wykorzystaliśmy dwie transze o łącznej wysokości 92,3 mln zł. To dzięki m.in. tym środkom współfinansujemy realizację większości bieżących inwestycji – podkreśla Ewa Guziel, skarbnik miasta. – Musimy pamiętać, że teraz wchodzimy w okres intensyfikacji konkursów na unijne dofinansowania wielu inwestycji, dlatego musimy mieć na to pieniądze i to nie tylko na pokrycie wkładu własnego, ale także na „wyłożenie” środków, by potem otrzymać ich refundację – dodaje. Co ważne, aż 46,3 mln zł, które miasto wyda w przyszłym roku, będzie pochodziło z pieniędzy Unii Europejskiej.

Niestety, „skutkiem ubocznym” tak wielu inwestycji są rosnące koszty ich utrzymania. Pomimo zwiększających się co roku dochodów bieżących systematycznie rosną też wydatki bieżące miasta. - Cały czas realizujemy inwestycje, które mają generować oszczędności. Mowa tu o termomodernizacjach, energooszczędnym oświetleniu czy instalacjach fotowoltaicznych. Faktycznie przynoszą one zamierzone korzyści, ale co z tego, kiedy zaskakiwani jesteśmy kolejnymi zadaniami przekazywanymi przez stronę rządową, za którymi nie idą konkretne środki. Przykładem może być reforma oświaty, która spowodowała wzrost wydatków bieżących miasta o ok. 6 mln zł – wylicza prezydent Grażyna Dziedzic.

Tegoroczne dochody budżetu Rudy Śląskiej według stanu na 17 listopada br. wynieść mają 726,4 mln zł, natomiast wydatki 777,5 mln zł. Dla porównania w 2011 r., czyli na początku pierwszej kadencji obecnych władz miasta, dochody budżetowe wyniosły 507,7 mln zł, natomiast wydatki 488,2 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter