Header decorative image
Kir Żałobny

Projekt budżetu miasta na 2024 rok

Grafika przedstawiająca założenia projektu budżetu miasta na 2024 rok - dochody ogółem: 1024,5 mln zł, wydatki ogółem: 1055,6 mln zł, deficyt: 31,1 mln zł, wydatki na inwestycje: 129,9 mln zł. Logo Rudy Śląskiej.

Dochody i wydatki w wysokości ponad miliarda złotych w tym prawie 130 mln zł na inwestycje, deficyt w kwocie 31,1 mln zł oraz zadłużenie pozostające na praktycznie takim samym poziomie co w tym roku. To najważniejsze założenia projektu budżetu Rudy Śląskiej na 2024 rok. Dokument ten dziś został przesłany do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. O ostatecznym kształcie przyszłorocznego budżetu decydować będą rudzcy radni. Sesja budżetowa została zaplanowana na 14 grudnia br.

- Budżet konsolidacji finansów miasta. Tak można powiedzieć o przygotowanym projekcie dokumentu. Ujęte zostały w nim bowiem wydatki na kontynuację zadań rozpoczętych oraz realizowanych w większości ze wsparciem środków zewnętrznych. Zabezpieczono także środki na wykonanie dokumentacji oraz na wkłady własne, które pozwolą na zwiększenie dochodów poprzez pozyskanie środków zewnętrznych - krajowych i unijnych – podkreśla Michał Pierończyk prezydent miasta.

Przyszłoroczne dochody miasta zaplanowane zostały w kwocie 1,024 mld zł, z kolei wydatki na poziomie 1,055 mld zł. Tym samym deficyt miałby wynieść 31,1 mln zł. Pokryty on zostanie w głównej mierze ze wolnych środków pochodzących z kredytu zaciągniętego w tym roku. Zadłużenie miasta zgodnie z przyjętymi w projekcie budżetu założeniami ma wynieść 367,9 mln zł, co oznacza, że w stosunku do 2023 r. wzrosłoby jedynie o ok. 900 tys. zł.

– Zadłużenie miasta pozostaje cały czas na bezpiecznym poziomie. Świadczy o tym wskaźnik zadłużenia, który w dla przyjętych w projekcie budżetu na 2024 r. założeń będzie niewiele większy od tego z 2018 r. i wyniesie 35,91% – wskazuje Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Na wydatki inwestycyjne w projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano ponad 129,9 mln zł. Władze miasta zamierzają w przyszłym roku stawiać na zielone inwestycje. Ponad 4,1 mln zł ma być przeznaczonych na wykonanie instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz komunalnych budynkach mieszkaniowych. Kolejnych 7,7 mln zł pochłonąć mają termomodernizacje budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków mieszkaniowych. Dodatkowo na modernizacje tych ostatnich w projekcie budżetu ujęto kwotę 8,3 mln zł.

Po stronie wydatków inwestycyjnych zapisane zostały także środki na zadania z zakresu rewitalizacji. Tu głównym projektem ma być rewitalizacja Szybu Franciszek oraz jego zabudowań, na co zabezpieczono w projekcie budżetu 5,8 mln zł. Natomiast 1,1 mln zł przeznaczonych ma być na rewitalizację terenów zielonych w tym nowe zagospodarowanie placu Jana Pawła II w Nowym Bytomiu. Z kolei 1,8 mln zł ma być wykorzystanych na modernizację dachów obiektów MOSiR, m.in. basenu w Rudzie oraz hali w Nowym Bytomiu. Z kolei największą inwestycją, która ma być w przyszłym roku realizowana w mieście, jest kontynuacja budowy trasy N-S od DTŚ do ul. Magazynowej. Na ten cel w projekcie budżetu zaplanowano 35,7 mln zł. Ponad 25,5 mln zł kosztować ma realizowana od ponad roku przebudowa ul. Wolności, a 6,5 mln zł zaplanowano na przebudowę dróg gruntowych.

Grafika przedstawiająca wybrane inwestycje z projektu budżetu miasta na 2024 rok.

W projekcie budżetu zabezpieczone zostały także środki na zadania, na które jeszcze dwa lata temu nie przeznaczono pieniędzy lub finansowano je w sposób bardzo ograniczony. To dofinansowanie sportu -  3,5 mln zł, dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych - 1,1 mln zł oraz stypendia dla uzdolnionej młodzieży szkolnej - 24 tys. zł.

Grafika przedstawiająca środki zabezpieczone w projekcie budżetu miasta na 2024 rok na wybrane działania oraz wzrost wybranych wydatków w porównianiu z projektem budżetu na 2023 rok.

Na projekt przyszłorocznego budżetu trzeba patrzeć także przez pryzmat przyszłorocznych wydatków, które pomimo rosnących dochodów ciągle będą wyższe, a w przypadku niektórych pozycji znacząco wyższe. W porównaniu z projektem budżetu na 2023 rok najbardziej wzrosną wydatki przeznaczone na wynagrodzenia w tym podwyższenie pensji minimalnej. Jest to kwota  42,4 mln zł. W dalszej kolejności wydatki na komunikację publiczną - 19,4 mln zł oraz zakup mediów w tym przede wszystkim energii elektrycznej i cieplnej - 8,9 mln zł.

Grafika przedstawiająca zmiany zadłużenia miasta oraz zmiany wskaźnika zadłużenia do dochodów w latach 2018-2024. Logo Rudy Śląskiej.

Przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach projekt budżetu Rudy Śląskiej na 2023 r. musi teraz zostać zaopiniowany przez służby tej instytucji w ciągu 30 dni. O ostatecznym kształcie przyszłorocznego budżetu decydować będą jednak rudzcy radni. Sesja budżetowa została zaplanowana na 14 grudnia br.

Projekt budżetu miasta dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter