Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Projekt budżetu miasta na 2023 rok

Projekt budżetu miasta na 2023 rok

Wydatki w kwocie ponad 1 mld zł oraz dochody na poziomie 935 mln zł. Do tego ponad 260 mln zł przeznaczonych na inwestycje. To najważniejsze założenia projektu budżetu Rudy Śląskiej na 2023 rok. Dokument został już opublikowany oraz przesłany do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. W projekcie budżetu zabezpieczono 3,5 mln zł na dofinansowanie sportu w mieście oraz 1 mln zł na dopłaty do pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych. – Zwiększenie środków na realizację tych zadań zapowiedziałem w kampanii wyborczej – wskazuje prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. O ostatecznym kształcie przyszłorocznego budżetu decydować będą rudzcy radni. Sesja budżetowa została zaplanowana na 15 grudnia br.

Władze Rudy Śląskiej w przyszłym roku planują na inwestycje przeznaczyć ponad 260,8 mln zł. To blisko 25% całego budżetu. – W pierwszej kolejności realizowane będą inwestycje, na które pozyskaliśmy dofinansowanie oraz te, dla których takie dofinansowanie możemy otrzymać – tłumaczy Michał Pierończyk.

Z przyszłorocznych inwestycji najwięcej, bo ponad 157,3 mln zł, kosztować mają zadania drogowe. M.in. kontynuowana ma być budowa trasy N-S od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej. Na ten cel zabezpieczono 43 mln zł. Zaplanowane zostało także rozpoczęcie budowy odcinka trasy N-S na północ od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Magazynowej. W tym przypadku zarezerwowana kwota wynosi 33 mln zł. W przyszłym roku kontynuowana będzie przebudowa kanalizacji w Halembie oraz przebudowa ul. Wolności. Z nowych inwestycji rozpocząć się ma przebudowa ul. Dworcowej i Przedtorze.

Kolejną dużą inwestycją, która w przyszłym roku będzie kontynuowana, jest budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielszowicach. Na to zadanie zabezpieczono 33,8 mln zł. Kolejną inwestycją oświatową ma być modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36. Blisko 26 mln zł w projekcie budżetu wpisano na zadania z zakresu mieszkalnictwa. Sztandarową inwestycją ma być kontynuacja budowy nowych mieszkań komunalnych przy ul. Bankowej w Rudzie. Kosztować ma to 11 mln zł. W dalszym ciągu prowadzona będzie modernizacja i termomodernizacja budynków znajdujących się w miejskim zasobie mieszkaniowym.

Ponad 4,7 mln zł po stronie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono na realizację przyszłorocznych zadań z Budżetu Obywatelskiego. W puli środków przeznaczonych na inwestycje znalazło się także 29,8 mln zł na budowę nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej. – Są to środki rządowe, które w formie dotacji będą „przechodziły” przez nasz budżet - tłumaczy Ewa Guziel, skarbnik miasta.

W opublikowanym projekcie budżetu miasta władze Rudy Śląskiej uwzględniły także środki na wsparcie klubów i stowarzyszeń sportowych z miasta. To kwota 3,5 mln zł. Natomiast 1 mln zł przeznaczony ma zostać na dofinansowanie do pobytu dzieci z żłobkach niepublicznych.

Rok 2023 będzie kolejnym trudnym rokiem dla finansów samorządowych. Swoje odzwierciedlenie znalazło to także w planach budżetowych miasta na przyszły rok. W dalszym ciągu miasto będzie miało ograniczone dochody. Okazuje się, że w 2023 r. wpływy z tytułu udziału w podatku PIT będą mniejsze o ponad 11,25 zł mln zł. Miasto nie otrzyma także wcześniej zapowiadanej subwencji rozwojowej szacowanej w kwocie 56,2 mln zł. Zamiast tego do końca tego roku w transzach ma wpłynąć 25,5 mln zł w ramach tzw. uzupełnienia dochodów. W porównaniu do wcześniejszych prognoz zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przyszłoroczne dochody będą mniejsze o ponad 65 mln zł.

Kolejnym problemem rudzkich samorządowców są rosnące wydatki. - W porównaniu z tym rokiem o blisko 10 mln zł więcej dopłacimy za organizację komunikacji miejskiej. Więcej środków musieliśmy też zabezpieczyć na wynagrodzenia pracowników. Rosną także koszty wszelakich usług, to spowodowane jest galopująca inflacją. Trudno w tej chwili też oszacować skutki dla finansów miasta związane zimą. Chodzi tu nie tylko o utrzymanie zimowe dróg i chodników, ale także o koszty ogrzewania miejskich jednostek, w tym przede wszystkim placówek oświatowych – wylicza skarbnik miasta.

W projekcie budżetu miasta zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej zabezpieczone zostały środki związane z realizacją umowy na odbiór odpadów komunalnych do końca maja 2023 r. Wtedy to właśnie kończy się dotychczas obowiązująca umowa z wykonawcą. Do tego czasu miasto będzie musiało przeprowadzić nowe postępowanie przetargowe i wyłonić firmę, która zajmie się obsługą sytemu śmieciowego po 1 czerwca 2023 r. To z kolei będzie miało wpływ na dalszą wysokość opłaty śmieciowej.

Zgodnie z przedłożonym przez rudzki magistrat projektem budżetu miasta na 2023 r. wydatki mają wynieść 1,051 mld zł, natomiast dochody mają być mniejsze o 115,2 mln zł i wynieść blisko 935,8 mln zł. Planowany deficyt miałby zostać w większości pokryty emisją obligacji oraz kredytem, a przewidywane zadłużenie na koniec przyszłego roku ma wynieść prawie 371,3 mln zł, natomiast planowany wskaźnik zadłużenia planowany jest na poziomie 39,68%. – Oczywiście są to jak na razie założenia i nie jest przesądzone, że będziemy w pełni korzystać z możliwości takiego zadłużenia. Praktyka ostatnich lat pokazywała, że wskaźnik ten w pierwotnej wersji budżetu był wyższy, niż finalnie na koniec roku. Wpływa na to m.in. poziom realizacji zaplanowanych na dany rok inwestycji oraz wysokość otrzymanych dotacji inwestycyjnych – wskazuje skarbnik miasta.

Przesłany 15 listopada do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach projekt budżetu Rudy Śląskiej na 2023 r. musi teraz zostać zaopiniowany przez służby tej instytucji w ciągu 30 dni. O ostatecznym kształcie przyszłorocznego budżetu decydować będą jednak rudzcy radni. Sesja budżetowa została zaplanowana została na 15 grudnia br.

Projekt budżetu Rudy Śląskiej na 2023 rok.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter