Header decorative image
Kir Żałobny

Proinwestycyjny budżet

Proinwestycyjny budżet

Aż 166 mln zł na inwestycje chcą przeznaczyć w przyszłym roku władze Rudy Śląskiej. To najwięcej w historii miasta. Plan inwestycyjny na następny rok szczegółowo określa projekt budżetu miasta na 2017 r, który otrzymał właśnie pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Izba pozytywnie odniosła się też do planowanego zadłużenia i deficytu miasta. Teraz projekt budżetu muszą jeszcze zatwierdzić rudzcy radni. Sesja w tej sprawie odbędzie się 29 grudnia.

- Na inwestycje w 2017 roku chcemy przeznaczyć ponad 21 proc. wszystkich przyszłorocznych wydatków. Taki wysoki współczynnik osiągają miasta najlepiej się rozwijające. Dla porównania dla tegorocznych finansów naszego miasta współczynnik ten wyniesie ok. 14 proc., podobnie było w 2015 r., natomiast w latach 2011 – 2014, kiedy mierzyliśmy się z naprawą finansów miasta, wydatki inwestycyjne w stosunku do ogółu wydatków stanowiły ok. 10 proc. – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Na tym przykładzie widać, że Ruda Śląska z roku na rok się rozwija i co ważne efekty są widoczne gołym okiem – dodaje.

Przygotowany przez służby finansowe miasta projekt budżetu miasta na 2017 r. został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, która również pozytywnie oceniła projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przygotowane projekty są, zdaniem RIO, kompletne i opracowane zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych. Izba w swoim orzeczeniu odniosła się również do planowanego w projekcie przyszłorocznego budżetu deficytu, który wynieść ma 67,2 mln zł. Co ważne, w orzeczeniu można przeczytać, że przy planowaniu budżetu na 2017 r. spełniony został wymagany wskaźnik dotyczący zadłużenia.

Na pokrycie budżetowego deficytu władze miasta planują uruchomienie kolejnej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wyniesie ona 89 mln zł. – Całość kredytu, który ma być przeznaczony tylko i wyłącznie na inwestycje, w latach 2016 – 2019 to 277 mln zł. W tym roku wykorzystaliśmy pierwszą transzę w wysokości 40 mln zł. To dzięki m.in. tym środkom udało się tak sprawnie i znacznie przed terminem oddać do użytku kolejny odcinek trasy N-S – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Musimy pamiętać, że teraz wchodzimy w okres intensyfikacji konkursów na unijne dofinansowania wielu inwestycji, dlatego musimy mieć na to pieniądze i to nie tylko na pokrycie wkładu własnego, ale także na „wyłożenie” środków, by potem otrzymać ich refundację – dodaje.

Z przyszłorocznych inwestycji najwięcej środków, bo aż 90 mln zł, przeznaczonych ma być na drogi. Z tej kwoty 42 mln zł ma zostać zabezpieczonych na budowę kolejnych odcinków trasy N-S - W przyszłym roku chcemy rozpocząć budowę odcinka od ul. Bukowej do ul. Kokota oraz ruszyć z budową trasy w kierunku Bytomia. Tutaj chcemy rozpocząć prace na odcinku od DTŚ do ul. Magazynowej – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Dodatkowo na przyszły rok zaplanowaliśmy przebudowę dwóch ważnych ulic w Rudzie Śląskiej. Mowa tu o ul. Piastowskiej i Górnośląskiej. Na ten cel w projekcie budżetu zarezerwowaliśmy ponad 24 mln zł – dodaje.

Inne ważne drogowe inwestycje zaplanowane na 2017 r. to m.in. przebudowa ulicy Reja, budowa mostu przy ul. Piastowskiej w rejonie ul. Sobieskiego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Międzyblokowej. Miasto chce również w przyszłym roku rozpocząć budowę nowych parkingów. Mają one powstać przy Gimnazjum nr 9 w Halembie, przy Szkole Podstawowej nr 6 w Orzegowie oraz przy Szkole Podstawowej nr 16 w Wirku, a także na osiedlu Gierałtowskiego oraz  przy ul. Ks. Niedzieli 61. W planach jest również utwardzenie terenu dużego parkingu przy ul. Planty Kowalskiego w Nowym Bytomiu.

Ponad 19 mln zł w projekcie budżetu zostało zarezerwowanych na gospodarkę mieszkaniową.– Chcemy rozpocząć budowę 50 mieszkań komunalnych przy zbiegu ul. Stromej i Bytomskiej oraz 46 mieszkań przy ul. Lisiej. Ponadto chcemy partycypować w budowie mieszkań w ramach TBS. W przyszłym roku w ramach projektu realizowanego ze środków unijnych planujemy także zaadaptować 13 lokali użytkowych i mieszkalnych na lokale socjalne – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Miasto zamierza w przyszłym roku poddać termomodernizacji 11 budynków użyteczności publicznej, oraz mieszkalnych, wielorodzinnych znajdujących się w zasobie miasta. Stermomodernizowanych ma również zostać 5 budynków placówek oświatowych oraz mają zostać przeprowadzone remonty dachów budynków dwóch kolejnych placówek. W dalszym ciągu w mieście rozwijana ma być infrastruktura sportowo - rekreacyjna ze sztandarową inwestycją, czyli budową stadionu lekkoatletycznego. Inwestycja ta ma kosztować ponad 9 mln zł. Ponad 1 mln zł  zarezerwowano na dalszą rozbudowę ośrodka sportowo – rekreacyjnego Burloch Arena. W przyszłym roku ma tam powstać m.in. wielofunkcyjne boisko oraz tor rowerowy pumptrack. Natomiast na basenie letnim w Nowym Bytomiu wybudowany zostanie wodny plac zabaw dla dzieci.

W 2017 r. w mieście ma się rozpocząć budowa traktu rudzkiego, czyli rewitalizacja 35 ha terenów zielonych oraz rewitalizacja podwórek. Kontynuowana będzie również modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście. Modernizowane mają być również wiaty przystankowe, ponadto w projekcie budżetu znalazły się środki na dofinansowanie budowy instalacji OZE dla budownictwa jednorodzinnego. Władze Rudy Śląskiej myślą także o bezpieczeństwie mieszkańców. W przyszłym roku miasto zamierza dofinansować zakup radiowozów dla policji oraz samochodu ratowniczo - gaśniczego dla straży pożarnej. W 2017 roku w Rudzie Śląskiej będą też wykonywane inwestycje,
o które wnioskowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Na ten cel przeznaczono 2,815 mln zł. Ponadto miasto zamierza w przyszłym roku przeznaczyć 15,4 mln zł na różnego rodzaju remonty. Najwięcej środków pochłoną remonty dróg /7,4 mln zł/ oraz miejskiego zasobu mieszkaniowego /5,3 mln zł/.

Projekt przyszłorocznego budżetu miasta podporządkowany jest pod pozyskanie unijnych środków. – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które zostały ujęte w projekcie budżetu wynoszą ponad 63 mln zł, to ponad 8 proc. wszystkich wydatków budżetowych - wyjaśnia Ewa Guziel, skarbnik miasta.

Ogółem wydatki Rudy Śląskiej w 2017 roku mają się zamknąć w kwocie 766,9 mln zł, natomiast dochody prognozowane są poziomie 699,7 mln zł. Spośród wydatków najwięcej ma być przeznaczonych na oświatę i wychowanie - ponad 224 mln zł oraz pomoc społeczną i rodzinę – ponad 166 mln zł. W przyszłym roku władze Rudy Śląskiej będą musiały także spłacić zadłużenie z lat poprzednich. Będzie to kwota 21,7 mln zł. Dodatkowo 7,5 mln zł będzie kosztowała obsługa zadłużenia. W budżecie trzeba było zabezpieczyć również środki na poręczenia w kwocie 8,6 mln zł.

Jeśli chodzi o dane za 2016 r., to zgodnie z projektem uchwały w sprawie budżetu miasta na 2016 r., która podejmowana będzie 20 grudnia na najbliższej sesji Rady Miasta, dochody budżetu miasta na 2016 rok wynoszą 676,8 mln zł, natomiast wydatki 696,1 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter