Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

Miasto rozpoczyna konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Organizacje pozarządowe z Rudy Śląskiej swoje propozycje do projektu Programu Współpracy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej (um_ngo@ruda-sl.pl) do 31 lipca 2014 r. W sierpniu propozycje NGO zostaną przesłane do właściwych merytorycznie wydziałów Urzędu Miasta.

11 września br. na spotkaniu zespołu doradczo - inicjatywnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicieli grup branżowych przedstawiony zostanie wstępny projekt Programu. W oparciu o wniesione przez organizacje pozarządowe propozycje i uwagi przygotowany zostanie projekt Programu współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Szczegółowych informacji udziela:

Jerzy Szczerbiński
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych
609 860 806

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter