Header decorative image
Kir Żałobny

Program pomocy żywnościowej podsumowany

Program pomocy żywnościowej podsumowany

27 tys. paczek żywnościowych trafiło do najuboższych rudzian w ramach drugiej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Comiesięcznym wsparciem przez ostatni rok w Rudzie Śląskiej objęto ponad 3 tys. osób. Inaugurację kolejnej edycji działań Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje na koniec lata 2016 r.

Program skierowany był do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekraczał 150% kryterium uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, to znaczy 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł na osobę w rodzinie. - Każdy mieszkaniec naszego miasta spełniający te kryteria mógł zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, by wziąć udział w programie. MOPS kwalifikował odbiorców pomocy żywnościowej – tłumaczy Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach drugiej edycji programu zorganizowano dwa punkty wydawania żywności, jeden w parafii pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli, drugi na osiedlu Kaufhaus w Nowym Bytomiu. - Na szczególne podziękowania za zaangażowanie zasługują ksiądz proboszcz oraz księża ze „Światła w familoku” wraz kołem charytatywnym parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela oraz osoby realizujące prace społecznie użyteczne i uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej - mówi Krystian Morys. – Bez wsparcia tych osób, które aktywnie włączyły się w realizację programu, tak duża skala dystrybucji żywności w naszym mieście byłaby niemożliwa – podreśla.

Kolejny podprogram Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 najprawdopodobniej zostanie uruchomiony na przełomie sierpnia i września. - Jesteśmy w trakcie rozmów z organizacjami pozarządowymi zgłaszającymi gotowość do realizacji programu w 2016 r. – informuje dyrektor MOPS. Z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi realizacji POP, można zapoznać się na stronie internetowej www.mpips.gov.pl (pomoc społeczna – programy - program operacyjny).

Przypomnijmy, że Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived - FEAD) w Polsce realizowany jest od końca 2014 roku. Ruda Śląska uczestniczy w nim od samego początku. W 2014 roku do najbardziej potrzebujących rudzian trafiło około 40 ton żywności.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter