Kir Żałobny

Program ochrony środowiska w konsultacji

Program ochrony środowiska w konsultacji

Od dzisiaj /11.10/ do końca października można składać uwagi i wnioski do projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ruda Śląska na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026. Głównym celem Programu jest poprawa stanu środowiska w mieście.

Z treścią projektu można zapoznać się:

- w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, w Wydziale Ochrony Środowiska i Górnictwa, pl. Jana Pawła II 6, IV piętro (pokój 403), w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do godz. 16:00, w czwartek od godz. 8:00 do godz. 18:00 oraz w piątek od godz. 8:00 do godz. 14:00,

- na stronie internetowej miasta Ruda Śląska w Biuletynie Informacji Publicznej, w menu przedmiotowym „Ochrona Środowiska – Rok 2018” - tutaj,

Uwagi i wnioski do projektu programu można składać w terminie 21 dni, tj. od 11 października r. do 31 października br.:

- w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Ochrony Środowiska i Górnictwa, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska,

- ustnie do protokołu,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wosig@ruda-sl.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter