Header decorative image
Kir Żałobny

Program dla „trzeciego sektora”

Program dla „trzeciego sektora”

Ochrona praw dziecka, integracja rodzin, zadrzewianie miasta, tworzenie ścieżek ekologicznych oraz pomników przyrody – to nowe priorytety, które pojawiły się w programie współpracy Rudy Śląskiej z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku. Dokument zyskał akceptację rudzkich radnych. Warto podkreślić, że wprowadzone w nim nowości zostały zgłoszone przez same organizacje.

- Zależy nam, żeby program nie był tylko coroczną formalnością, dlatego uważnie analizujemy sugestie naszych partnerów z „trzeciego sektora” i wykorzystujemy dobre pomysły – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Nad programem pracowaliśmy od maja. Do końca lipca organizacje zgłaszały swoje propozycje i uwagi, które w sierpniu zostały przekazane wydziałom Urzędu Miasta. Po ich analizie prawie wszystkie zostały uwzględnione – dodaje Jerzy Szczerbiński, pełnomocnik prezydent miasta ds. organizacji pozarządowych.

Program współpracy miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmuje zadania z różnych sfer, od kultury, poprzez sport, turystykę, profilaktykę zdrowotną, ekologię, promocję miasta, bezpieczeństwo publiczne, po pomoc społeczną i spółdzielczość socjalną. Dokument przyjmowany jest co roku, a jego kolejne wersje uwzględniają doświadczenia z dotychczasowej realizacji programu. W tym roku nowości pojawiły się wśród szczegółowych priorytetów – są to: ochrona praw dziecka jako element działań zapobiegających patologiom społecznym, programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, wspieranie akcji zadrzewiania miasta, tworzenie ścieżek ekologicznych oraz ochrona przyrody, w tym m.in. tworzenie pomników przyrody.

W ubiegłym roku wprowadzono do programu konkursy, które pozwalają organizacjom pozarządowym pozyskać miejskie pieniądze na sfinansowanie wkładu własnego, niezbędnego w przypadku ubiegania się o fundusze zewnętrzne. – Organizacje bardzo często nie startowały w konkursach właśnie z powodu braku środków na wkład własny – tłumaczył wówczas Jerzy Szczerbiński. – Jak pokazują doświadczenia innych miast, kwota przeznaczona na to zadanie zwraca się wielokrotnie – podkreślał.

Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy w formie przekazywanych dotacji i pozafinansowy, do którego zalicza się promocja podejmowanych działań, wsparcie merytoryczne, udzielanie patronatu honorowego prezydent miasta czy pomoc w pozyskiwaniu donatorów. Ważnym aspektem jest również udostępnianie bazy lokalowej i technicznej miasta i pomoc w pozyskaniu lokalu z przeznaczeniem na działalność statutową. Planowana wysoko środków finansowych na realizację programu to 10 mln zł, podobnie jak w 2013 r.

W Rudzie Śląskiej zarejestrowanych jest około 200 stowarzyszeń, w tym 49 sportowych oraz 12 fundacji. Na rzecz rudzian działają również 3 organizacje, które są zarejestrowane w innych miastach oraz 2 kościelne osoby prawne (Caritas).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter