Header decorative image
Kir Żałobny

Program ?Wyrównywanie różnic między regionami?

Beneficjentami programu mogą być dla:
1) Obszaru A- podmioty, które utworzyły i prowadzą obiekty służące rehabilitacji:
? organizacje pozarządowe,
? jednostki samorządu terytorialnego,
? państwowe uczelnie medyczne,
? zakłady opieki zdrowotnej,
2) Obszaru B ? zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty, które utworzyły i prowadzą placówki edukacyjne,
3) Obszaru D ? organizacje pozarządowe oraz gminy i powiaty.

 

Realizatorem programu w obszarach B i D jest samorząd powiatowy, natomiast w obszarze A jest samorząd wojewódzki.

 

W związku z powyższym zainteresowanych realizacją programu w obszarze B i D proszę o złożenie pełnej dokumentacji do dnia 10 marca 2008 r.  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.  W przypadku wniosków dotyczących realizacji obszaru A termin składania wniosków nie został jeszcze wyznaczony przez Urząd Marszałkowski.


W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt tel. pod. nr 032 34 40 305 wew. 308 z p. Anitą Grobelczyk.
Druki wniosków, załączników i procedur znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ? www.pfron.org.pl

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter