Header decorative image
Kir Żałobny

Produkcyjno-usługowa nieruchomość przy ul. 1 Maja na sprzedaż

Produkcyjno-usługowa nieruchomość przy ul. 1 Maja na sprzedaż

9 czerwca 2021 r. odbędzie się przetarg na sprzedaż mierzącej ponad 2 ha nieruchomości przy ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej, przeznaczonej głównie na cele produkcyjno – usługowe.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. 1 Maja

Teren o powierzchni 20 074 m2 obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 947/42.

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

  • PU2 (ok. 1,84 ha) - tereny produkcyjno-usługowe z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe oraz usługowe, w tym obiekty handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m², usługi logistyczne;
  • UK1 (ok. 567 m²) - tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne takie jak: handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m², gastronomii, turystyki, komunikacji, centra wystawiennicze, instytucje finansowe, usługi hotelarskie, targowiska;
  • KZ1/4-I (ok. 40 m²) teren ulicy zbiorczej (ul. 1 Maja) o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 35 m; przekrój ulicy jednojezdniowy o 4 pasach ruchu o szerokości pasa min. 3,5 m.

Cena wywoławcza netto wynosi 1 816 000 zł.

Przetarg odbędzie się 9 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 w sali nr 213 Urzędu Miasta (plac Jana Pawła II 6).

Wadium w wysokości 90 800 zł należy wpłacić do 2 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje o terenie i procedurze przetargowej można znaleźć w ogłoszeniu o przetargu.

Dodatkowych informacji udziela pan Krzysztof Żok – tel. 32 244 90 00, wew. 2230.

Zakup nieruchomości może być kosztem kwalifikowanym w ramach wsparcia, które może uzyskać każdy inwestor po spełnieniu ustawowych przesłanek. Pomoc na zasadach Polskiej Strefy Inwestycji dotyczy obszaru całego kraju, włączając w to tereny specjalnych stref ekonomicznych. Więcej informacji o Polskiej Strefie Inwestycji można znaleźć pod adresem https://www.rudaslaska.pl/gospodarka/polska-strefa-inwestycji/. Pomocą służy też Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna - infolinia dla inwestorów pod numerem telefonu 505 102 102. Kontakt bezpośredni do KSSE S.A. Podstrefa Tychy - tel. 798 892 120.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter