Header decorative image
Kir Żałobny

Priorytet VI - Zrównoważony rozwój miast

Nasze miasto aktualizuje powyższy program, przyjęty 22 czerwca 2005r. uchwałą Rady Miasta, z związku z nowym okresem programowania. Projekty ujęte w ?Lokalnym Programie Rewitalizacji? powinny być zgodne z celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ? Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

 

Założeniem Priorytetu VI jest wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów zlokalizowanych na terenach miejskich. W jego ramach wspierane będą działania m.in. w zakresie przebudowy i remontu obiektów poprzemysłowych i powojskowych, a także budowy nowych obiektów łącznie z zaadaptowaniem ich na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, społeczne i kulturalne. Program rewitalizacji obejmuje także tworzenie i rozbudowę systemów monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa.

 

W obecnym okresie budżetowym Unii Europejskiej dla nowych krajów członkowskich przewidziano możliwość finansowania mieszkalnictwa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Finansowanie będzie dotyczyć przede wszystkim zastępowania azbestowych elementów materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka.

 

Bliższe informacje: Joanna Sochacka, kierownik Zespołu Polityki Europejskiej i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta,  tel. 248 62 81 w. 234, www.ruda-sl.pl, fundusze@ruda-sl.pl

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter