Kir Żałobny

Prawo, przyjaźń, tolerancja

Prawo, przyjaźń, tolerancja

Tymi zasadami kierują się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka. Szkoła zdobyła certyfikat w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”.

W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie realizowali poszczególne zadania konkursu, m.in. wzięli udział w debacie uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel, konkursie dotyczącym relacji międzyludzkich, pogadankach i prelekcjach.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych dotyczących bezpiecznego zachowania w szkole, udzielania pomocy, zachowania w sytuacjach zagrożenia. Rozmawiały na temat nietykalności cielesnej, zagrożeń wynikających z używania tytoniu, narkotyków i dopalaczy. Nie zabrakło wskazówek jak się bronić przed wciągnięciem do "paczki", czy jak zachowywać się wobec zagrożenia ze strony grup podwórkowych,  kiboli i blokersów.

- Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie potrafią rozpoznać sytuacje i zachowania naruszające godność człowieka, pozostają wrażliwi na problemy osób samotnych i tolerancyjni wobec niepełnosprawnych kolegów – podkreśla Anna Sekta, dyrektor SP 16. Podczas ćwiczeń młodzież wcielała się w określone role, dzieci spotkały się z osobami niepełnosprawnymi, widziały jak radzą sobie w codziennym życiu. 

To nie pierwszy certyfikat, który uzyskała SP 16. Szkoła ma już na swoim koncie tytuł „Szkoły bez przemocy”, „Szkoły z klasą” i „Szkoły odkrywców talentów”. – Preferujemy pracę metodą projektów. Udział w nich jest ciekawym doświadczeniem dla dzieci, które zdobywają wiedzę poprzez niekonwencjonalne metody nauczania – zaznacza Anna Sekta, dyrektor SP 16.
Ponadto Szkoła Podstawowa nr 16 jako jedna ze 140 szkół w kraju otrzymała nominację do wyróżnienia za podjęcie działań na rzecz rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności najmłodszych uczniów w szkole, w ramach projektu „Opracowywanie i wdrażanie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Certyfikat „Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń” posiada już Gimnazjum nr 7, SP 14, SP 16 i ZSO nr 4.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter