Header decorative image
Kir Żałobny

Praca bez stopni

Praca bez stopni

60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej otrzyma pomoc w ramach projektu „Praca bez stopni”. Współfinansowany ze środków unijnych projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych i będzie realizowany przez najbliższe dwa lata, do czerwca 2015 roku.

Uczestnicy projektu otoczeni zostaną opieką trenerów pracy i psychologa, którzy poprzez indywidualne i grupowe formy wsparcia pomogą w pokonywaniu barier utrudniających funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym. Jednym z najistotniejszych elementów projektu będzie realizacja staży, dzięki którym osoby bezrobotne z niepełnosprawnością będą miały możliwość zaistnienia na rynku pracy i przekonania pracodawców o swoich walorach i sprawności w pracy. – Zachęcam do udziału w projekcie, zarówno osoby niepełnosprawne – może będzie to pierwszy krok do zatrudnienia, jak i pracodawców, którzy będą mieli szanse jako organizatorzy stażu przekonać się do korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnością – mówi Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.


- Projekt kierowany jest do osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, od intelektualnej, przez uszkodzenia narządu ruchu, po niepełnosprawność sensoryczną, czyli uszkodzenia narządów zmysłów – mówi Beata Kubina- Glenz, koordynator projektu. – Osoba, która posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności musi być zarejestrowana jako bezrobotna w naszym urzędzie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 32 771-59-20 lub osobisty w siedzibie rudzkiego Urzędu Pracy w pok. nr 7.


W pierwszym roku trwania projektu bezpośrednią pomocą zostaną objęte osoby niepełnosprawne psychicznie i umysłowo. – Przygotowujemy dla tych osób warsztaty z zakresu poruszania się po rynku pracy, na których będą między innymi  określać swoje mocne i słabe strony oraz nabędą umiejętności, które można wykorzystać w procesie poszukiwania pracy. Każda z osób zostanie wyposażona w CV oraz będzie miała okazję przećwiczyć rozmowę kwalifikacyjną. Uczestnicy będą mieli także okazję do złożenia wizyty w wybranych zakładach pracy - wylicza Anna Mieszczak, trener pracy w projekcie. – Z pewnością umożliwi to zapoznanie się z warunkami pracy na danym stanowisku – podkreśla.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter