Kir Żałobny

Pożyczki dla śląskich MŚP

Pożyczki dla śląskich MŚP

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które z powodu pandemii covid-19 mają problem z utrzymaniem płynności finansowej, mogą starać się o wsparcie w postaci pożyczek. Pomoc skierowana jest do śląskiego sektora MŚP i wyniesie w sumie 40 mln zł.

22 lutego br. Konsorcjum, w skład którego wchodzi Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”, podpisało Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o realizacji zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi Pożyczka Płynnościowa POIR.

Pożyczki udzielane są na preferencyjnych warunkach: przedsiębiorstwa spłacają kapitał, natomiast oprocentowanie pokrywane jest w całości z funduszy projektu w ramach pomocy publicznej.

Wnioski o udzielenie pożyczki będzie można składać  3, 4 oraz 7 marca  br. w godz. od 8.00 do 16.00 (w przypadku składania wniosków osobiście) w siedzibach biur Konsorcjum lub  od 3 do 7 marca w godz. od 8.00 do 24.00 (w przypadku składania wniosków elektronicznie). O przyznaniu pożyczki decyduje data wpływu.

Pożyczki przeznaczone są na pokrycie bieżących kosztów działalności firmy (obrotowe) i nie wymagają wkładu własnego oraz są wolne od opłat i kosztów ich udzielenia. Przedsiębiorcy nie spłacają odsetek a jedynie kapitał i otrzymują zaświadczenie o udzielonej pomocy publicznej w wysokości odsetek, które w całości pokrywane są ze środków pomocowych.

Pożyczki udzielane będą dzięki projektowi realizowanemu przez BGK w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na podstawie umów z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji na temat pożyczek płynnościowych POIR wraz z informacjami, jak złożyć wniosek o pożyczkę, znajduje się na stronie internetowej Rudzkiej Agencji Rozwoju "Inwestor" oraz na stronach partnerów Konsorcjum.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter