Header decorative image
Kir Żałobny

Poszerzyła się antytytoniowa koalicja

Poszerzyła się antytytoniowa koalicja

9 nowych instytucji dołączyło wczoraj do grona lokalnych partnerów ogólnopolskiego projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”. Listy intencyjne podpisano w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej.

- Rozszerzamy naszą koalicję o kolejne instytucje, które będą wspierać nasze działania. Każda osoba, którą uda nam się wyciągnąć z nałogu tytoniowego i uchronić przed jego skutkami, to nasz sukces – mówi Teresa Golda, powiatowy inspektor sanitarny w Rudzie Śląskiej.

Nowymi koalicjantami zostali: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Młodzieżowy Dom Kultury, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, Fundacja „Unia Bracka”, Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż, Chrześcijańska Służba Charytatywna i Centrum Onkologii w Gliwicach.

Główne zamierzenia ogólnopolskiego projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)” to większy nacisk na przestrzeganie zakazu palenia w miejscach wolnych od dymu tytoniowego oraz kampania społeczna informująca o konsekwencjach zdrowotnych palenia papierosów.

12 stycznia tego roku w Urzędzie Miasta zostały podpisane listy intencyjne pomiędzy lokalnymi partnerami projektu: Urzędem Miasta Ruda Śląska, Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Miejską Policji oraz Sferą TV i „Wiadomościami Rudzkimi”.

Projekt „Odświeżamy nasze miasta…” realizowany będzie do 30 września 2013 r. W jego ramach prowadzone są m.in. szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji, odpowiedzialnych za monitoring przestrzegania zakazu palenia w oznakowanych strefach bezdymnych. Jak ważne są to działania świadczyć mogą ogólnopolskie badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego z 2011 r., zgodnie z którymi na bierne palenie Polacy najbardziej narażeni są na przystankach komunikacji miejskiej – z tym problemem zetknęło się 31% badanych. Ponadto odbywają się spotkania o charakterze edukacyjnym, podczas których mieszkańcy mogą wykonać bezpłatne badania spirometryczne.

Bliższych informacji o projekcie udziela Danuta Balcer z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej, tel. 32 340 03 84.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter