Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Postaw na szkolenia i staże!

Postaw na szkolenia i staże!

loga

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rudzki Urząd Pracy po raz kolejny zaprasza osoby młode do skorzystania z oferty skierowanej specjalnie dla nich! W ramach działań prowadzonych za sprawą projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (I)” młodzi rudzianie mogą skorzystać m.in. ze szkoleń zawodowych czy też staży.

Oczywiście chętni muszą spełniać pewne warunki – zaznacza Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. – Przede wszystkim muszą mieć między 18 a 29 lat, a także spełniać łącznie następujące kryteria: być osobą bezrobotną posiadającą I lub II profil oraz spełniać definicję NEET. Najlepiej jednak przyjść do nas do urzędu, by poznać szczegóły - dodaje.

Korzystną ofertą adresowaną do osób młodych są szkolenia zawodowe realizowane w ramach umów trójstronnych z gwarancją zatrudnienia oraz bony szkoleniowe. – Szkolenia zawodowe są szansą na zdobycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy, dlatego młode osoby chcące zwiększyć swoje możliwości na rynku pracy serdecznie zapraszamy do kontaktu – mówi Sylwia Krawczyk-Murga, koordynatorka projektu realizowanego przez rudzki urząd pracy. Co ważne, podczas udziału w szkoleniu uczestnik projektu zdobywa nowe, praktyczne doświadczenia umożliwiające w przyszłości lepsze wykonywanie powierzonych obowiązków zawodowych, równocześnie otrzymując stypendium za czas uczestnictwa w szkoleniu.

Dodatkowo wzięcie udziału w szkoleniu, realizowanym na podstawie umowy trójstronnej oraz bonu szkoleniowego, daje dużą, realną szansę na zdobycie pracy bezpośrednio po jego pozytywnym ukończeniu, na podstawie zawartej pomiędzy stronami odpowiedniej umowy. Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń można uzyskać w siedzibie PUP w Rudzie Śląskiej w pok. nr 113 lub pod nr tel. 32 771 59 17, 32 771 59 12.

W dalszym ciągu istnieje również możliwość skorzystania z trwających do 6 miesięcy staży. – Biorąc udział w takim stażu młoda osoba zyskuje konkretną wiedzę praktyczną i przede wszystkim cenne doświadczenie zawodowe – tłumaczy Sylwia Krawczyk-Murga – Brak tego ostatniego często jest barierą w uzyskaniu zatrudnienia - podkreśla.

Wzięcie udziału w stażu, za sprawą sumiennego i dokładnego wykonywania powierzonych obowiązków zawodowych, stwarza również możliwość na korzystne zaprezentowanie się potencjalnemu pracodawcy. Może to przynieść pozytywny efekt w postaci zatrudnienia u danego pracodawcy po zakończeniu realizacji programu stażu.

Należy podkreślić, iż w trakcie trwania stażu nie jest nawiązywany stosunek pracy. Co miesiąc stażyście wypłacane jest stypendium stażowe. Koszt wypłaty stypendium oraz ubezpieczenia w całości pokrywane są przez Powiatowy Urząd Pracy. Więcej informacji odnośnie staży można uzyskać w rudzkim urzędzie pracy w pok. nr 17 lub pod nr tel. 32 771 59 11, 32 77159 13, 32 771 59 14.

Wszystkie szkolenia oraz staże realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Ruda Śląska (I)” opłacane są ze środków urzędu pracy pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja uczestników odbywa się do wyczerpania środków finansowych w przypadku szkoleń, zaś w przypadku staży do połowy czerwca.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter