Header decorative image
Kir Żałobny

Postaw na praktykę!

Postaw na praktykę!

„Praktyka czyni mistrza” – to projekt rudzkiego urzędu pracy, skierowany do młodych osób, które zakończyły już swoją przygodę z edukacją i chcą  zdobyć praktykę. Projekt ma ułatwić  postawienie pierwszych kroków na rynku pracy i pomóc w wyborze odpowiedniego zawodu.  Nabór do projektu trwa!

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej, które nie posiadają doświadczenia zawodowego,  z wykształceniem: zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym i policealnym oraz wyższym. W projekcie mogą wziąć udział osoby będące w wieku od 18 do 24 lat oraz absolwenci wyższych uczelni w wieku od 25 do 27 lat, którzy ukończyli studia w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. „Praktyka czyni mistrza” ma na celu aktywizację młodych bezrobotnych,  poprzez pomoc w podjęciu pierwszych działań, umożliwiających znalezienie zatrudnienia oraz zdobycie doświadczenia zawodowego.

Dla każdego uczestnika projektu „Praktyka czyni mistrza” opracujemy indywidualny plan działania, który będzie dostosowany do jego predyspozycji zawodowych i umiejętności  - informuje Beata Płaczek, zastępca dyrektora rudzkiego urzędu pracy. – Projekt  powstał po to, aby młodzi bezrobotni mieszkańcy Rudy Śląskiej zdobyli praktykę, na którą przede wszystkim zwracają uwagę pracodawcy. Udział w projekcie: uczestnictwo w stażach i szkoleniach, wzmocni ich pozycję na rynku pracy. To świetna możliwość, na przykład, dla absolwentów studiów, którzy jeszcze nigdy nie pracowali i nie mieli gdzie zdobyć cennego doświadczenia– dodaje.

Poza ułatwieniem wejścia na rynek pracy, projekt ma także pomóc wybrać właściwy kierunek własnego rozwoju zawodowego oraz zdobyć wiedzę na temat poruszania się po rynku pracy. Wśród najistotniejszych zadań przewidzianych do realizacji w projekcie „Praktyka czyni mistrza”, wymienić można uczestnictwo w szkoleniu „Spadochron” z elementami kompetencji społecznych oraz stażu, osób biorących w nich udział. – W trakcie szkolenia, osoby biorące udział w projekcie, staną przed możliwością zdobycia niezwykle cennej wiedzy w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy, prawa pracy i elastycznych form zatrudnienia – podkreśla Beata Płaczek. – Dowiedzą się też, jak aktywnie zarządzać czasem pracy, nauczą się  pracować w zespole, efektownie prezentować   oraz skutecznie komunikować – dodaje.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany jest od 01.08.2013 r. do 30.06.2015 r. Może wziąć w nim udział 100 bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej.

Więcej na temat projektu na stronie rudzkiego urzędu pracy:   http://www.puprudaslaska.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:1103.html  oraz pod nr telefonu: 32 771 59 11, 32 771 59 13, 32 771 59 14.

Oprócz projektu „Praktyka czyni mistrza” Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej realizuje m.in. takie projekty jak m.in.: „Zacznij od dziś”, „50+ powodów do zatrudnienia”, „Praca bez stopni”, „Kierunek przedsiębiorczość” oraz „Kurs na kapitał”. Obecnie rudzki urząd pracy realizuje 10 projektów, w tym 9 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Łączna wartość realizowanych projektów to ponad 8,56 mln zł.  W tej chwili PUP w Rudzie Śląskiej toczy negocjacje m.in. w zakresie kwoty dofinansowania dwóch kolejnych projektów, których realizację planuje rozpocząć w trzecim kwartale 2014r.

W Rudzie Śląskiej w kwietniu tego roku zarejestrowanych było 4294 bezrobotnych, w tym liczba osób do 25 roku życia wynosiła 797. Dla porównania, w ubiegłym roku również w kwietniu, zarejestrowanych bezrobotnych było 5077, w tym poniżej 25 roku życia 1083 osób. Stopa bezrobocia w marcu br wyniosła w mieście 9,4% i jest niższa od stopy bezrobocia w województwie, która wyniosła 11,4% , a w całym kraju 13,5%.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter