Header decorative image
Kir Żałobny

Porozumienie z potencjałem

Porozumienie z potencjałem

Huta „Pokój Profile” Sp. z o.o. oraz Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej podpisali „Porozumienie o współpracy”. Wspólne działania mają obejmować przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, informacyjnym oraz promocyjnym. Huta nie tylko będzie współpracować ze szkołą w zakresie szkolenia młodzieży, ale także da możliwość zatrudnienia wybranym absolwentom. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i ma formułę otwartą. – Liczę, że współpraca będzie owocna i coraz szersza – mówi Michał Pierończyk, prezydent miasta.

- Podpisanie porozumienia wpisuje się w wieloletnią, bliskąwspółpracę szkoły z nowobytomską hutą – zauważa prezydent Michał Pierończyk. – Cieszę się kontynuujemy tę tradycję, ale przede wszystkim, że rudzki rynek pracy już wkrótce zasilą kolejni fachowcy, którzy są obecnie bardzo poszukiwani – podkreśla. – Myślę, że młodzi ludzie wybierający ścieżkę kariery powinni wziąć pod uwagę ofertę rudzkich szkół, które gwarantują zdobycie konkretnego fachu, a nawet możliwość zatrudnienia – dodaje.

- Wspólnie z Hutą „Pokój Profile” chcemy odbudować szkolnictwo zawodowe, które w Rudzie Śląskiej ma długą historię – mówi Marcin Posz, dyrektor Zespołu Szkół nr 1. - Mamy wizję wypracowania współpracy, która zaowocuje lepszym przygotowaniem zawodowym młodzieży w nowoczesnym zakładzie produkcyjnych jakim jest Huta „Pokój Profile” oraz pozwoli wykształcić przyszłych pracowników tej firmy – dodaje.

Porozumienie, które dotyczy przede wszystkim takich zawodów jak: ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik monter maszyn i urządzeń oraz elektryk da podstawę do utworzenia przez szkołę klas wielozawodowych pod patronatem Huty „Pokój Profile”. Nabór rozpocznie się w maju przyszłego roku. Klasa musi liczyć minimum 25 uczniów, by od września mogła funkcjonować. Przewidziana jest również organizacja praktyk zawodowych w zakładzie, współpraca przy weryfikacji przygotowania uczniów do zawodu oraz wspólne opracowywanie regulaminów dotyczących rekrutacji. Warto dodać, że po odbyciu praktyk zawodowych huta będzie miała możliwość złożenia oferty pracy wybranym uczniom szkoły.

Warto przypomnieć, że historia placówki, która obecnie jest Zespołem Szkół nr 1, sięga 1870 roku, kiedy to w budynku przy ul. Hallera 6 powstało Gimnazjum Ogólnokształcące. 20 lat później obok budynku głównego wybudowano warsztaty stolarsko-modelarskie, gdzie obecnie mieszczą się sale przedmiotów zawodowych. Z kolei w 1936 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Rzemieślniczej w Nowym Bytomiu przejęło budynek i powołało Prywatną Szkołę Rzemieślniczą. Była to szkoła z 3-letnim programem nauczania, finansowana w 54% przez województwo śląskie, w 31% przez Stowarzyszenie oraz w 15% przez opłaty uczniowskie. Była to jedyna tego typu placówka na Górnym Śląsku, a uczęszczało do niej ok. 300 uczniów. Lat 30-tych XX wieku sięga także współpraca szkoły z Hutą „Pokój”. Już wtedy zakładowi specjaliści przyuczali młodzież do takich zawodów jak: tokarz, frezer czy ślusarz.

Placówka jest wyposażona w pracownie przedmiotowe i zawodowe, np. mechaniczne z symulatorami silników czy fryzjerskie z nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi. Warto dodać, że od 2006 roku szkoła blisko współpracuje również z Toyotą, dzięki czemu uczniowie mają możliwość ćwiczenia swoich umiejętności w warsztacie samochodowym. Mogą też zdawać dodatkowy egzamin, który jest pierwszym z czterech wewnętrznych egzaminów Toyoty. Placówka pozyskuje również dofinansowania zewnętrzne np. na modernizacje, specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie. Dzięki temu od 2020 roku uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne panele dydaktyczne, urządzenia pomiarowe czy testery. Obecnie naukę w ZS nr 1 pobiera 461 uczniów, a uczy w szkole 50 nauczycieli.

W Rudzie Śląskiej w 3 szkołach branżowych I stopnia, w tym jednej specjalnej, uczy się w sumie 699 uczniów, w tym 317 z nich zostało przyjętych do pierwszych klas we wrześniu br. Uczniowie tych szkół w większości pobierają naukę w klasach wielozawodowych, tzn. w szkole uczą się przedmiotów ogólnokształcących, teoretyczną naukę zawodu zdobywają na kursach organizowanych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego CKPiDZ, a naukę praktyczną zawodu bezpośrednio u pracodawców bądź w CKPiDZ. Warto dodać, ze miasto ma ciągle możliwość zwiększenia liczby klas w szkołach branżowych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter