Kir Żałobny

Ponad 80 tys. dla rudzkiego MOPS-u

Kolejne dofinansowanie na aktywizację zawodową bezrobotnych otrzyma Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. Wczoraj ogłoszono wyniki konkursu na aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, którymi opiekują się Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Spośród 62 wniosków złożonych z całej Polski wyłoniono 20 najlepszych, wśród których znalazł się ten złożony przez rudzki MOPS.

Konkurs „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem ośrodka pomocy społecznej i powiatowego urzędu pracy w realizacji kontraktów socjalnych” ogłoszony był przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Spośród 62 podmiotów biorących udział w konkursie wyłoniono 20 najlepszych merytorycznie inicjatyw projektowych, wśród których znalazł się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. – To kolejna okazja, by pogratulować naszemu MOPS-owi efektywnych działań na rzecz swoich podopiecznych i zaangażowania pracowników w poszukiwanie kolejnych programów, z których można otrzymać dofinansowanie – mówi Grażyna Dziedzic. – Pomoc społeczna ma przede wszystkim aktywizować osoby mniej zaradne do samodzielności, przywracać je społeczeństwu i takie programy z pewnością pomagają temu zadaniu – podkreśla prezydent miasta.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzysta pozyskane środki finansowe na kompleksową aktywizację zawodową 30 bezrobotnych, którymi opiekują się pracownicy socjalni. Projekt zakłada, że w tym roku osoby te wezmą udział w zajęciach z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej w Klubie Integracji Społecznej oraz w szkoleniach zawodowych. Na przyszły rok MOPS przewiduje realizację prac społecznie użytecznych o charakterze porządkowym na terenie miasta. – Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy podwyższą swoje kwalifikacje zawodowe i nabiorą doświadczenia zawodowego, co z pewnością zwiększy ich szansę na znalezienie pracy, a tym samym na usamodzielnienie się – mówi Krystian Morys, dyrektor MOPS. Na realizację projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzyma dotację w kwocie 81.800 złotych. W województwie śląskim jedynie dwa Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej otrzymały dotację.

W 2013 roku w pracach społecznie użytecznych organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej udział wzięło 147 osób, z czego pracę podjęło 12 osób. W ramach tych prac wykonano szereg remontów, prac konserwatorskich i porządkowych. W bieżącym roku, do 30 marca, w pracach społecznie użytecznych wzięło udział 101 osób, a pracę podjęło 8 osób.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter