Kir Żałobny

Ponad 4 mln zł na e-usługi

Ponad 4 mln zł na e-usługi

Ruda Śląska z kolejnym dofinansowaniem unijnym. Tym razem władze miasta pozyskały ponad 4,3 mln zł na rozwój e-usług z zakresu geodezji i kartografii. Z pieniędzy tych powstanie system, dzięki któremu mieszkańcy lub inwestorzy będą mogli sprawy związane z udostępnieniem kopii map czy wypisami z ewidencji gruntów i budynków załatwić bez wychodzenia z domu. – Wszystko odbywać się będzie przez Internet: złożenie wniosku, wykonanie przelewu i odbiór potrzebnego dokumentu lub mapy – zapowiada prezydent Grażyna Dziedzic. Miasto zadanie to chce zrealizować do 2020 r.

Rudzki projekt znalazł się w gronie 11 wniosków objętych dofinansowaniem. Przyznane ono zostało w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014 – 2020 Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Cała inwestycja kosztować ma ponad 5,1 mln zł, z czego unijne dofinansowanie ma wynieść ponad 4,3 mln zł. – Rozwijanie e-administracji to jedno z zadań, które chcemy realizować w naszym mieście w ramach smart city. Sprawne i szybkie załatwianie spraw urzędowych to bowiem jeden z wyznaczników przyjaznego i inteligentnego miasta - podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.

To właśnie wygoda i oszczędność czasu będą najważniejszymi korzyściami dla klientów systemu, który zamierza wdrożyć miasto. – Istota jego funkcjonowania będzie prosta. Za pomocą portalu internetowego mieszkaniec będzie mógł wskazać działkę lub zaznaczyć interesujący go obszar miasta, a następnie wybrać dokument, którego potrzebuje, np. kopia mapy czy wypis z ewidencji gruntów. Następnie, po dokonaniu przelewu internetowego, będzie mógł pobrać zamówiony dokument – wylicza Grzegorz Ogórek, geodeta miasta. - Co ważne, dla większości operacji nie będzie potrzeby zakładania profilu zaufanego, co powinno jeszcze ułatwić korzystanie z systemu. Docelowo część usług realizowanych za pomocą tego portalu będzie miało również swoją wersję mobilną – dodaje.

Narzędzie, które wdrożyć chce miasto, powinno ucieszyć także inwestorów. Mowa tu zarówno o przedsiębiorcach, jak również o drobnych inwestorach np. budujących dom. – Dzięki naszemu rozwiązaniu osobom tym odpadnie część wizyt w urzędzie, ponieważ potrzebne dokumenty z zasobu kartograficznego i geodezyjnego miasta uzyskają przez Internet. W ten sposób przyspieszony zostanie cały proces uzyskiwania wszelakich zgód i pozwoleń niezbędnych przy realizacji inwestycji – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Uruchomienie e-usług to także oszczędności dla samego urzędu miasta. Oprócz zwiększenia efektywności pracy zmniejszą się również koszty związane z zakupem papieru. – Samych spraw z wykorzystaniem informacji geoprzestrzennych realizujemy ok. 37 tysięcy - wylicza Michał Pierończyk.

Miasto swój projekt zamierza realizować w latach 2018 - 2020. Kluczowym i zarazem najbardziej czasochłonnym jego elementem będzie część analityczna. Chodzi o aktualizację oraz integrację danych geoprzestrzennych z innymi tego typu danymi znajdującymi się w innych bazach, np. PESEL czy księgi wieczyste. - Obecnie w przypadku wątpliwości dane te są weryfikowane „ręcznie” poprzez pracownika, który sprawdza je w odpowiednich bazach. Dzięki realizacji naszego projektu nie będzie już takiej potrzeby - tłumaczy Grzegorz Ogórek.

Jak podkreślają rudzcy samorządowcy wdrożenie e-usług nie zamyka „tradycyjnej” ścieżki uzyskiwania potrzebnych dokumentów. – Osoby, które będą chciały złożyć papierowy wniosek i w takiej samej formie otrzymać wnioskowany akt urzędowy, będą mogły z takiego rozwiązania swobodnie korzystać - zastrzega wiceprezydent Pierończyk.

Miasto w ramach rozstrzygniętego konkursu na dofinansowanie starało się także o środki na inny projekt z zakresu e-administracji – budowę centralnej platformy e-usług, dzięki której mieszkańcy mogliby m.in. dokonywać elektronicznych płatności m.in. za podatek od nieruchomości, od środków transportowych czy opłaty za śmieci czy posiadanie psa. – Projekt został pozytywnie oceniony. Niestety nie znalazł się on na liście projektów wybranych do dofinansowania ze względu na ograniczoną pule środków przewidzianych w naborze. Teraz czekamy na dokładne uzasadnienie i po jego analizie będziemy na podstawie zapisów regulaminu konkursu składać stosowny protest w tej sprawie – tłumaczy Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Od początku perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 Ruda Śląska z funduszy zewnętrznych pozyskała już ponad 300 mln zł na realizację 38 projektów. Aktualnie na ocenę czeka 18 wniosków na łączną kwotę ok. 54 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter