Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Pomogli potrzebującym

Ponad tysiąc rodzin z Rudy Śląskiej otrzymało przed świętami pomoc żywnościową z funduszy unijnych. W ten sposób do rudzian trafiło prawie 9 ton żywności.

Jedzenie trafiło do najbiedniejszych rodzin dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Jest to nowy program, który polega na dostarczaniu osobom najuboższym pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Choć unijny program, z którego pochodzi pomoc, został ogłoszony dopiero w grudniu, to jedzenie udało się przekazać potrzebującym jeszcze przed Wigilią.

- Zdajemy sobie sprawę, że w niektórych miastach żywność będzie rozdawana dopiero po świętach, jednak zdecydowaliśmy, że niezbędna będzie ona osobom potrzebującym właśnie teraz. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli lepsze święta - podkreśla Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Pomoc w ramach programu FEAD kierowana jest do osób, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie trafia do osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. W sumie w Rudzie Śląskiej z unijnej pomocy żywnościowej skorzystało 1200 rodzin.

Realizacją Programu FEAD w Rudzie Śląskiej zajmuje się Caritas Archidiecezji Katowickiej przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Do działań włączyło się też Stowarzyszenie „Jaskółka” oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej.

- Bardzo dziękuję wszystkim, którzy obok swoich podstawowych obowiązków zajęli się wydawaniem żywności najbiedniejszym mieszkańcom Rudy Śląskiej i przygotowaniem wymaganej obszernej dokumentacji - mówi prezydent Grażyna Dziedzic. - Dzięki waszemu zaangażowaniu wiele rodzin będzie mogło godnie przeżyć Święta Bożego Narodzenia - dodaje.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 realizowany jest ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Oprócz wsparcia żywnościowego program zakłada realizację działań towarzyszących, których celem jest tzw. włączenie społeczne.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter