Header decorative image
Kir Żałobny

Pomogą rodzinom

Pomogą rodzinom

Wyjazdy terapeutyczne dla rodzin, zajęcia dla rodziców i wychowawców oraz klub dla rodziców z małymi dziećmi - to propozycje Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza skierowane dla rudzkich rodzin.


W sierpniu stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu „Rodzinnie – program wzmacniania więzi rodzinnych i potencjału rodzin”. Jego celem jest dostarczanie rodzinom możliwości zdobywania wspólnych dobrych doświadczeń sprzyjających wzmacnianiu więzi i rozwijaniu tkwiącego z nich potencjału. Pomysł na realizację projektu wyniknął zarówno z dwunastoletnich doświadczeń Stowarzyszenia w pracy z dziećmi i rodzinami, jak i z obserwacji życia codziennego. Rodzice, często zagonieni, bądź skupieni na rozwiązywaniu codziennych problemów, przestają inwestować w budowanie więzi ze swoim dzieckiem. W efekcie stają się oni sobie coraz bardziej obcy. Projekt ma pokazać różne możliwości spędzania czasu wolnego jak i zdrowy styl życia, proponując ponadto wsparcie w wychowywaniu dzieci.

W ramach projektu odbyły się już trzy wyjazdy do Istebnej, z których skorzystały rodziny objęte pomocą w placówkach prowadzonych przez stowarzyszenie. Podczas tych wyjazdów rodziny poznawały sposoby wspólnego spędzania czasu m.in. poprzez spacery, wycieczki górskie, zabawy
i gry w kalambury, wspólne przygotowywanie posiłków i ich celebrowanie. Podczas wyjazdu rodzice uzyskali wsparcie i wskazówki dotyczące codziennych zmagań związanych z wychowywaniem dzieci oraz wiedzę na temat zagrożeń ich rozwoju, a także sposobów zapobiegania im.

Kolejną propozycją stowarzyszenia jest klub dla rodziców z małymi dziećmi - od września w każdy piątek od 16 do 17 organizowane są zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, od 17 do 18 zajęcia dla dzieci do 3 roku życia, a od 18 do 19 spotkania w „rodzinnej kawiarence”.

Natomiast w listopadzie i grudniu odbędą się dwa weekendowe zajęcia warsztatowe prowadzone przez Aleksandrę Karasowską. Zajęcia przygotują wychowawców szkół i placówek pomocowych do codziennej współpracy z rodzicami oraz do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach „Szkoły dla rodziców”. Natomiast rodziców, którzy zechcą wziąć udział w szkoleniu, wyposaży w rzetelną wiedzę na temat dobrych sposobów zaspokajania potrzeb dzieci i przygotuje ich do inicjowania działań samopomocowych (np. formie grupy wsparcia) wśród rodziców.

Bliższych informacji udziela koordynator projektu: Joanna Krawczyk tel: (32) 2424 037 lub (32) 244 56 29, e -mail: j_krawczyk@op.pl

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter