Header decorative image
Kir Żałobny

Pomocna dłoń dla seniorów

Pomocna dłoń dla seniorów

Już wkrótce 100 seniorów z Rudy Śląskiej, którzy ukończyli 65 lat, otrzyma opaski bezpieczeństwa w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Ma on na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz zwiększenia możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Zadanie będzie realizowane do końca 2022 roku, a jego wartość wynosi 228 046 zł.

Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Stu seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek bezpieczeństwa, wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

- Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. - W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia, wciśnięcie guzika alarmowego opaski umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą – dodaje. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy. Dyspozytor może wezwać dyżurujące służby ratunkowe, zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, zwrócić się o interwencję do osoby z najbliższego otoczenia (rodziny, sąsiadów, opiekunów), poinformować pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o zaistniałej sytuacji.

Szczegółowe informacje na temat opasek bezpieczeństwa można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Markowej 20, pokój numer 6) lub pod numerem telefonu 780–590-255 i 32 344 03 24 wew. 333. Podstawą zakwalifikowania do powyższego projektu jest zgłoszenie telefoniczne bądź złożenie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej MOPS. Realizacja programu nastąpi po wyłonieniu przez miasto realizatora usługi teleopieki.

Co istotne, samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem. O przyjęciu do programu decyduje kolejność zgłoszeń. Program ma charakter pilotażowy. Udział następuje na podstawie umowy o świadczenie usług teleopieki pomiędzy seniorem a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu jest bezpłatna.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł II finansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, utworzonego na podstawie przepisu art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter