Kir Żałobny

Pomocna dłoń dla osób bez dachu nad głową

Pomocna dłoń dla osób bez dachu nad głową

986 /Straż Miejska/, 987 /infolinia dla osób bezdomnych/, 997 /Policja/, 800 158 800 /Wydział Zarządzania Kryzysowego/ oraz 112 /służby ratownicze/ – pod tymi bezpłatnymi numerami należy zgłaszać sytuacje, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu bezdomnych. W Rudzie Śląskiej dla osób bez dachu nad głową przygotowane są miejsca noclegowe, ciepłe posiłki, pomoc materialna oraz wsparcie pracowników socjalnych.

Pomocy bezdomnym mężczyznom w Rudzie Śląskiej udzielają pracownicy socjalni Działu Klubu Integracji Społecznej mieszczącego się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Bytomiu przy ul. Markowej 22, pok. nr 10 /32 344 03 23/. Bezdomne kobiety uzyskują wsparcie w siedzibach sekcji pracowników socjalnych (Nowy Bytom, Chebzie - ul. Markowej 20; Godula, Orzegów - ul. Przedszkolna 6; Ruda - ul. Wolności 14; Kochłowice - ul. Tunkla 1; Bykowina - ul. Kowalskiego 1a; Halemba - ul. Solidarności 7; Bielszowice - ul. Bielszowicka 114b; Wirek - ul. Jankowskiego 8).

Osoby zgłaszające się do powyższych instytucji mogą liczyć na schronienie w noclegowni lub całodobowej placówce (jeśli wymaga tego stan zdrowia), otrzymać ciepły posiłek, odzieży czy skorzystać z prysznica. Osoby te w zależności od potrzeb mogą też otrzymać zasiłek (okresowy, celowy lub stały), świadczenie pracy socjalnej (pomoc w uregulowaniu sytuacji zawodowej, zdrowotnej, mieszkaniowej i usamodzielnieniu się), pomoc w podjęciu leczenia odwykowego oraz poradę specjalistyczną, na przykład prawną lub psychologiczną.

W roku 2016 do wspomnianych oddziałów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawach związanych z bezdomnością zgłosiło się 350 osób. - Nie wszystkie osoby wymagały zapewnienia schronienia. Część z nich potrzebowała jedynie udzielenia informacji lub pomocy w załatwieniu spraw urzędowych – tłumaczy Anna Szymańska z MOPS.

Z noclegowni miejskich w tym roku skorzystało 134 mężczyzn i 19 kobiet. Kobiety z dziećmi i kobiety wymagające całodobowej placówki z uwagi na stan zdrowia były kierowane do Schroniska PCK dla Bezdomnych Kobiet i Kobiet z Dziećmi w Rudzie Śląskiej, zaś bezdomnych mężczyzn, potrzebujących całodobowej opieki kierowano do placówki Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego z siedzibą w Kluczach. Osoby chcące się usamodzielnić, współpracujące z pracownikiem socjalnym, kierowane są do miejsc pobytu tymczasowego będących w zasobach MOPS.

Przypomnijmy, że w Rudzie Śląskiej funkcjonują dwie miejskie noclegownie. Noclegownia dla mężczyzn przy ul. Tołstoja dysponuje 45 miejscami noclegowymi, natomiast noclegownia dla kobiet przy ul. Hallera 61a może przyjąć 8 osób. W noclegowniach udzielane jest schronienie, udostępnione są urządzenia do higieny osobistej, prowadzone są również działania na rzecz wychodzenia z bezdomności, w tym prowadzenie poradnictwa.

Walcząc z bezdomnością w mieście Straż Miejska, Policja i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej monitorują łącznie 65 miejsc, gdzie w okresie zimowym mogą przebywać osoby bez dachu nad głową. - Osoby te są motywowane do skorzystania z noclegowni lub innej formy wsparcia – podkreśla Anna Szymańska.

Osoby bezdomne najczęściej znajdują „schronienie” na terenie placyków gospodarczych, piwnic, klatek schodowych, altan oraz nieużytków. Straż Miejska tylko w październiku i listopadzie tego roku w sprawach związanych z bezdomnością interweniowała 51 razy. 36 osób odprowadzonych zostało do izby wytrzeźwień, 5 do noclegowni, zaś 10 osób przekazano Zespołowi Pogotowia Ratunkowego. Większość interwencji to odpowiedź na  zgłoszenia mieszkańców.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter