Kir Żałobny

Pomoc dla przedsiębiorców poszkodowanych w powodzi

Za dwa tygodnie dobiega końca program pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w zeszłorocznej powodzi. Program wszedł w życie na postawie Ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Ustawa przewiduje do 50 tys. zł nieoprocentowanej, umarzalnej pożyczki dla mikro i małych firm, które poniosły straty spowodowane powodzią. Pomoc przyznawana jest na odbudowę majątku trwałego lub obrotowego, zniszczonego lub utraconego w wyniku klęski żywiołowej.

Ministerstwo Gospodarki w każdym województwie wybrało jeden fundusz pożyczkowy uprawniony do udzielania niniejszej pomocy, a następnie przekazało mu środki na realizacje programu. Na terenie województwa śląskiego wybrany został Fundusz Pożyczkowy GAPP S.A.

Termin przyjmowania wniosków: 14 luty 2011 r.

Podstawowe warunki udzielanych pożyczek:

Kwota pożyczki: do 50 000 zł

Umorzenie: w całości lub do 75 %

Oprocentowanie: brak

Przeznaczenie: usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych, możliwość refundacji wydatków już poniesionych.

Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 roku, stanowiąca podstawę do udzielania wsparcia oraz zawierająca najistotniejsze informacje na temat warunków otrzymania pożyczki przez przedsiębiorstwa poszkodowane w wyniku powodzi z 2010 r.

Informacje o programie >>>

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter