Header decorative image
Kir Żałobny

Polscy urbaniści docenili rynek w Orzegowie

Polscy urbaniści docenili rynek w Orzegowie

Rynek w Rudzie Śląskiej - Orzegowie otrzymał I wyróżnienie w prestiżowym konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce w kategorii „Zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna”. Organizatorem 14. już edycji konkursu było Towarzystwo Urbanistów Polskich, które co roku dokonuje wyboru najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno–architektonicznych w kraju. - Kolejny raz okazuje się, że przeprowadzane w Rudzie Śląskiej rewitalizacje mogą być wzorem dla innych miast. To zaszczyt, a jednocześnie potwierdzenie tego, że obrany przez nas kierunek zagospodarowywania przestrzeni przyjaznych dla mieszkańców ma sens – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Jury rozstrzygniętego przed kilkoma dniami konkursu wyróżnienie przyznało za „kompleksową rewitalizację publicznego wnętrza urbanistycznego otoczonego przez zabudowę mieszkaniową, usługową i sakralną”. Kapituła konkursu - jak można przeczytać w uzasadnieniu - „doceniła trafne i estetyczne wykorzystanie przestrzeni do realizacji celów społecznych, nadanie miejscu funkcji centrotwórczych oraz wykształcenie przestrzeni o wysokiej jakości użytkowej dla mieszkańców”.

Zakończona w 2018 r. przebudowa rynku w Orzegowie polegała na rewitalizacji kwartału pomiędzy ulicami Hlonda, Czapli, Królowej Jadwigi i Huloka. Inwestycja swoim zasięgiem objęła obszar o wielkości blisko 8 tys. m², znajdujący się w centralnej części Orzegowa. - Najważniejszą jej częścią była przebudowa terenu wokół kościoła pw. św. Michała Archanioła i terenu przy ul. Czapli, pomiędzy budynkiem Centrum Inicjatyw Społecznych a parkingiem. W ten sposób powstały połączone ze sobą dwie przestrzenie: tzw. plac górny - wokół kościoła oraz plac dolny - poniżej – wylicza wiceprezydent Michał Pierończyk. Ich łącznikiem jest istniejąca skarpa, na której wybudowane zostały schody oraz specjalna pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Na dolnym placu przy ul. Czapli wybudowana została fontanna.

W ramach realizacji zadania przebudowany został także fragment ul. Czapli. Jezdnia od skrzyżowania z ul. kard. A. Hlonda w kierunku zachodnim ma charakter ciągu pieszo-jezdnego na długości ok. 85 m. Przebudowane zostało również oświetlenie oraz zainstalowano ławki oraz dużą pergolę, a poza tym zadbano o zieleń. Inwestycja kosztowała 3,5 mln zł, z czego miasto pozyskało ponad 3 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W rozstrzygniętej 14. edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce wyłoniono ogółem 9 najlepszych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych. Główna nagroda - Grand Prix przyznana została dla rozbudowy infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce. Pozostałe nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach: „Przestrzeń publiczna w zieleni”, „Zrewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni”, „Zrewitalizowana miejska przestrzeń publiczna”. W ostatniej kategorii, w której I wyróżnienie przypadło Rudzie Śląskiej, główną nagrodę przyznano zagospodarowaniu byłych terenów kolejowych w Pleszewie, a II wyróżnienie Woonerfowi na ulicy Abrahama w Gdyni.

Przypomnijmy, że to nie pierwsze wyróżnienie dla rewitalizacji rynku w Orzegowie. Wcześniej, bo w 2019 r., inwestycja ta otrzymała tytuł najlepszej przestrzeni publicznej w województwie śląskim. Podczas tej samej edycji konkursu taki sam tytuł przyznany został także Stacji Biblioteka na zrewitalizowanym dworcu w Chebziu.

W ostatnich 10 latach miasto na inwestycje z zakresu rewitalizacji przeznaczyło ponad 75 mln zł. To blisko
10% poniesionych w tym czasie wszystkich wydatków inwestycyjnych. W tym roku na ten cel w budżecie miasta zabezpieczono 8,4 mln zł. Z tych pieniędzy m.in. zakończona zostanie rekultywacja terenu po dawnej koksowni Orzegów oraz kontynuowana będzie dalsza budowa Traktu Rudzkiego.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter