Header decorative image
Kir Żałobny

Policjanci podsumowali rok

Kilkanaście osób siedzi przy stole.

W Rudzie Śląskiej jest coraz bezpieczniej – taki wniosek płynie ze statystyk Komendy Miejskiej Policji, która  podsumowała swoją działalność w 2023 r. Tylko w ubiegłym roku funkcjonariusze odnotowali ponad 2,5 tys. przestępstw i przeprowadzili prawie 106 tys. badań na zawartość alkoholu. Natomiast każdego dnia 2023 r. przyjmowali średnio 68 zgłoszeń i przeprowadzali 42 interwencje. Ponadto spędzali 217 godzin w służbie patrolowej i 102 godziny w służbie obchodowej.

-Statystyki mówią same za siebie, dlatego bardzo dziękuję wszystkim funkcjonariuszom za sumienne i rzetelne wykonywanie trudnych i odpowiedzialnych, a także często niebezpiecznych zadań oraz za dbanie o porządek i bezpieczeństwo  w Rudzie Śląskiej – podkreślił  Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej podczas odprawy rocznej Policji. Dzięki Wam możemy czuć się bezpiecznie, a Ruda Śląska jest dobrym miejscem do życia. Myślę, że mieszkańcy naszego miasta doceniają tę ciężką pracę, a ja deklaruję, że w miarę możliwości miasto nie zapomni o funkcjonariuszach policji. Tym bardziej, że nowych wyzwań nie brakuje. Bardzo dziękuję za oddaną służbę i życzę wszystkiego dobrego – dodał.

Analizując statystyki wyraźnie widać też, że rudzka Policja może pochwalić się dużą wykrywalnością przestępstw kryminalnych, która w 2023 roku wyniosła 72,4% i jest wyższa od średniej wojewódzkiej (70,2 %) oraz średniej krajowej (66,6%). Spadła także ich liczba. I tak w 2023 roku w rudzkiej policji wszczęto 1747 postępowań, w 2022 roku – 2059, a w 2021 – 1986. Jeśli zaś chodzi o przestępstwa gospodarcze, to w roku 2023 postępowań w tym zakresie wszczęto 422 (przy 426 w 2022 r.), a stwierdzono tych przestępstw 921.
- Warto  podkreślić, że rudzcy policjanci mogą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w pracy – zaznacza mł. insp. Dawid Gil, Komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej. - Pod tym względem należymy do czołówki wśród komend policji działających w województwie śląskim – dodaje.

Jeśli zaś chodzi o przestępstwa  ogółem, to w ubiegłym roku policjanci z Rudy Śląskiej wszczęli ponad 2,5 tys. postepowań, a ich wykrycie stanowiło 76%, co dało wynik niewiele niższy niż średnia wojewódzka (77,2%) oraz wyższy niż średnia krajowa (72%). Wyraźnie widać także, że w ciągu ostatnich dwóch lat zmniejszyła się liczba bójek i pobić. W ubiegłym roku wszczęto 13 postępowań w tej sprawie, a rok wcześniej – 12, z kolei w 2021 roku – 21. Zwiększyła się również wykrywalność tych przestępstw, która wynosi prawie 93%. W porównaniu z rokiem 2022 w 2023 odnotowano także mniej wszczętych postępowań kradzieży cudzej rzeczy. W 2023 było to 397 postępowań, a w 2022 – 420. Mniej było tez kradzieży z włamaniem – w 2023 roku – 173, a w 2022 – 225. Z kolei w 2023 roku odnotowano 22 kradzieże samochodów, a w 2022 – 20. Spadła także liczba zniszczeń mienia – 2023 rok – 143 wszczęte postępowania, 2022 rok – 167.

- W ubiegłym roku było mniej wypadków i rannych. Wzrosła niestety liczba zabitych w wypadkach, a także odnotowaliśmy więcej kolizji, co związane jest jednoznacznie ze zwiększeniem liczby samochodów na naszych drogach i zmianą przepisów dotyczących tzw. kolizji parkingowych – tłumaczy mł. insp. Dawid Gil, Komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej. - Niezmiennie jednak, jak w poprzednich latach, tak i w tym roku, musimy apelować o ostrożność i stosowanie zasady ograniczonego zaufania ze strony kierowców i pieszych – dodaje.
W 2023 roku odnotowano w sumie 1411 zdarzeń drogowych, a w tym 72 wypadki  i 1339 kolizji. Z kolei w 2022 roku zdarzeń drogowych było w sumie 1235, a w tym 78 wypadków i

157 kolizji. Natomiast śmierć na drodze poniosły 2 osoby. Jeśli zaś chodzi o wypadki, których ofiarami byli piesi, to w ubiegłym roku było ich 19, czyli mniej niż jeszcze rok wcześniej, gdzie odnotowano ich aż 24. Zmniejszyła się także liczba wypadków, w których piesi byli sprawcami -  w ubiegłym roku doszło do jednego takiego wypadku, a dwa lata temu aż do 10. Biorąc pod uwagę statystyki od 2018 roku można stwierdzić, że wyraźnie zmniejsza się liczba wypadków z udziałem pieszych w Rudzie Śląskiej.

Wzrosła liczba przestępstw i wykroczeń spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców. W sumie było ich 311, a w 2022 roku 194. W tym zakresie najbardziej niechlubnym rokiem był 2019, kiedy to odnotowano aż 433 takie przypadki. Ta zmiana jest z pewnością wynikiem liczby badań na zawartość alkoholu, które w ubiegłym roku przeprowadzili rudzcy policjanci. Było ich prawie 106 tys.

Na spotkaniu omówiono również Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, z której korzysta coraz więcej mieszkańców. Najczęściej zgłaszane wykroczenia za pomocą tej aplikacji to: nieprawidłowe parkowanie (ogółem 296 zgłoszeń), spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (168) czy przekroczenie dozwolonej prędkości (57).

Rudzka jednostka realizuje szereg działań prewencyjnych, w których skład wchodzą akcje takie jak: „Nie reagujesz – akceptujesz”, „Mamo! Tato! Tutaj jestem”, „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, „Wylogowani”, „Wkraczasz w dorosłość – wybieraj”. Policjanci z rudzkiego garnizonu zorganizowali aż 694 spotkania, w których uczestniczyło prawie 18 tys. osób, w tym 603 spotkania w placówkach oświatowych i 62 spotkania z seniorami.

Podsumowując, każdego dnia 2023 roku policjanci w Rudzie Śląskiej spędzali 217 godzin w służbie patrolowej oraz 102 godziny w służbie obchodowej. Wylegitymowali 104 osoby, 293 razy badali stan trzeźwości, ujawnili 30 wykroczeń, przyjęli 68 zgłoszeń i przeprowadzili 42 interwencje oraz realizowali 7 doprowadzeń.

Warto wspomnieć, że w 2023 roku rudzka policja z budżetu miasta otrzymała 15 tys. zł na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy, a także 80 tys. zł dofinansowania do zakupu samochodów służbowych. Miasto przekazało też  Policji w formie darowizny dwa grunty o łącznej powierzchni 1424 m² oraz budynek garażu dwustanowiskowego i budynek garażu jednostanowiskowego przy I Komisariacie Policji.

Na terenie Rudy Śląskiej funkcjonuje Komenda Miejska Policji oraz 5 komisariatów. W Komendzie pracuje 131 osób, a w poszczególnych komisariatach 202. - Obecnie 39 wakatów czeka na obsadzenie. Jednak pomimo tych braków kadrowych wyniki uzyskane w ubiegłym roku są bardzo dobre, szczególnie biorąc pod uwagę to,  że część policjantów obarczona jest dodatkowymi zadaniami, które muszą wykonywać, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom naszego miasta – podkreśla mł. insp. Dawid Gil, Komendant Miejski Policji w Rudzie Śląskiej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter