Header decorative image
Kir Żałobny

Policjanci podsumowali 2022 rok

Policjanci podsumowali 2022 rok

Funkcjonariusze rudzkiej Policji mają ręce pełne roboty – tak wynika ze statystyk przedstawionych dzisiaj podczas rocznej odprawy w siedzibie Komendy Miejskiej Policji. Tylko w ubiegłym roku funkcjonariusze odnotowali ponad 2,8 tys. przestępstw i przeprowadzili ponad 65 tys. badań na zawartość alkoholu. Natomiast każdego dnia 2022 r. ujawniali średnio 65 wykroczeń i przeprowadzali 43 interwencje. Ponadto spędzali 328 godzin w służbie patrolowej i 104 godziny w służbie obchodowej.

- Praca Policji jest nie do przecenienia – podkreśla prezydent Michał Pierończyk. – Dlatego przede wszystkim pragnę podziękować rudzkim funkcjonariuszom za rzetelne wykonywanie trudnych i odpowiedzialnych zadań. Tym bardziej, że nowych wyzwań nie brakuje. Policja pilnuje porządku i bezpieczeństwa w naszym mieście, co widać każdego dnia na ulicach Rudy Śląskiej. Myślę, że mieszkańcy także doceniają tą ciężką i niebezpieczną pracę – dodaje.

Analizując statystyki wyraźnie widać też, że od trzech lat wzrasta liczba wszczętych postępowań w zakresie samych przestępstw kryminalnych. I tak w 2020 roku było ich przeszło 1,7 tys., w 2021 r. niecałe 2 tys., a w 2022 r. już 2060. Jeśli zaś chodzi o przestępstwa gospodarcze, to w roku 2022 postępowań w tym zakresie wszczęto 426 (przy 478 w 2021 r.), a stwierdzono tych przestępstw ponad 1,2 tys. Rudzka policja może pochwalić się dobrymi wynikami w zakresie wykrywalności przestępstw narkotykowych, która jest na poziomie blisko 100%. W 2022 r. wszczęto 92 postępowania i stwierdzono 157 przestępstw w tym zakresie. W ciągu minionego roku policjanci zabezpieczyli takie środki odurzające, jak: amfetamina, marihuana, ecstasy, mdma i konopie o czarnorynkowej wartości przeszło 500 tys. zł.

Jeśli zaś chodzi o przestępstwa w siedmiu kategoriach (przestępczość rozbójnicza, bójki, pobicia, uszkodzenia ciała, kradzieże z włamaniem, kradzieże mienia, kradzieże samochodu oraz zniszczenie mienia), to w stosunku do 2021 r. nastąpił wzrost z 822 do 919 postępowań. W 2020 r. takich przestępstw odnotowano 762.

W porównaniu do 2021 ubiegły rok był bezpieczniejszy w zakresie ruchu drogowego. Zanotowano 15 wypadków mniej, jednak zginęła w nich 1 osoba (rok wcześniej były ich 2), a rannych zostało 91. Z kolei kolizji było 1157, czyli o 133 mniej niż w 2021 r.

Odrobinę gorzej prezentują się wyniki dotyczące bezpieczeństwa pieszych. Wypadków z ich udziałem było 24 (w 2021 r. – 23), a tych, w których piesi byli sprawcami – 10 (w 2021 r. – 7). Jednak w porównaniu np. z 2018 r., kiedy odnotowano 42 wypadki, a w 13 sprawcami byli piesi, ubiegłoroczne statystyki są lepsze.

Zmalała również liczba przestępstw i wykroczeń spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców. W sumie było ich 194, o 7 mniej niż w 2021 r. W tym zakresie niechlubnym rokiem był 2019, kiedy to odnotowano aż 433 takie przypadki. Ta pozytywna zmiana jest z pewnością wynikiem liczby badań na zawartość alkoholu, które w ubiegłym roku przeprowadzili rudzcy policjanci. Było ich ponad 65 tys., przy niecałych 37 tys. przeprowadzonych rok wcześniej.

Rudzcy funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego w 2022 roku nałożyli ogółem 13 671 mandatów, a policjanci w pionu prewencji ujawnili w sumie prawie 13 tys. wykroczeń: 1102 wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, 120 przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, 1333 przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 1380 przeciwko obyczajności. Wykazano także wykroczenia przeciwko mieniu (1609), urządzeniom pożytku publicznego (781), przepisom o wychowaniu w trzeźwości (3859) oraz innym przepisom (2588).

Na spotkaniu omówiono również Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, z której korzysta coraz więcej mieszkańców. Najczęściej zgłaszane wykroczenia za pomocą tej aplikacji to: nieprawidłowe parkowanie (ogółem 304 zgłoszenia), spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (154) czy przekroczenie dozwolonej prędkości (92).

Rudzka jednostka realizuje szereg działań prewencyjnych, w których skład wchodzą akcje takie jak: „Kręci mnie bezpieczeństwo…”, „Nie reagujesz - akceptujesz”, „Bezpieczny senior”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”, „Wkraczasz w dorosłość - wybieraj” czy „Narkotyki i dopalacze zabijają – szkoda ciebie”. Szerokie są również działania prewencyjne dotyczące bezpieczeństwa na drogach. „Bezpieczny pieszy”, „Trzymaj się prawego pasa” czy „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” to tylko niektóre z przeprowadzonych działań. Poza tym rudzcy funkcjonariusze 568 razy spotkali się z dziećmi i młodzieżą oraz 80 razy z pedagogami rudzkich placówek oświatowych. Przeprowadzili też szereg pogadanek m.in. z seniorami.

Podsumowując, każdego dnia 2022 roku policjanci w Rudzie Śląskiej dokonali zatrzymania poszukiwanych i sprawców na gorącym uczynku przestępstwa oraz przyjęli średnio 68 zgłoszeń i przeprowadzili 43 interwencje. Co więcej, spędzili 328 godzin w służbie patrolowej, 104 godziny w służbie obchodowej, 180 razy badali stan trzeźwości, wylegitymowali 170 osób, a także ujawnili 65 wykroczeń.

Na terenie Rudy Śląskiej funkcjonuje Komenda Miejska Policji oraz 5 komisariatów. W Komendzie pracuje 129 osób, a w poszczególnych komisariatach 202. Obecnie 17 wakatów czeka na obsadzenie. Warto dodać, że w 2022 roku miasto przekazało Policji w formie darowizny dwa grunty o łącznej powierzchni 890 m² pod budowę nowego komisariatu przy ul. Solnej oraz modernizację parkingu przy komisariacie II.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter