Kir Żałobny

Policja świętowała

Policja świętowała

Zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańcom Rudy Śląskiej, ochrona ich życia, zdrowia i mienia, a także dbanie o ład i porządek na terenie miasta – to główne zadania rudzkiej policji. Okazją do podsumowania jej pracy było obchodzone dzisiaj Święto Policji, podczas którego rudzcy policjanci otrzymali odznaczenia i nominacje na wyższe stopnie służbowe, a także nagrody Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

- Święto Policji jest wspaniałą okazją do złożenia podziękowań oraz życzeń wszystkim policjantom, dlatego chcę Wam serdecznie podziękować za pracę, trud i poświęcenie dla mieszkańców Rudy Śląskiej – dziękował Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej. - Życzę policjantom pomyślności, awansów, rozwoju, zarówno tego zawodowego, jak i osobistego, spokojnej służby dla miasta i  żeby wszyscy mieszkańcy przestrzegali przepisów prawa. Chciałbym wyrazić także zadowolenie, że naszym wspólnym wysiłkiem, czyli policji i samorządu, po wielu latach udało się przenieść komisariat do nowej siedziby – dodał.

W ten uroczysty dzień awanse zawodowe na wyższe stopnie służbowe oraz nagrody Prezydenta Miasta otrzymało 120 policjantów. Podczas uroczystości w Miejskim Centrum Kultury przekazane zostały kluczyki do nowego radiowozu policyjnego. Rudzcy policjanci otrzymali również podziękowania i życzenia od przedstawicieli wielu miejskich instytucji. Przedstawiony został także plan działania na dalsze lata. - Zaszczytna służba w policji wymaga poświęcenia, zaangażowania oraz profesjonalizmu podczas wykonywania zadań służbowych – zaznaczył Leszek Surniak, komendant Policji w Rudzie Śląskiej. – Ważne jest też doświadczenie zdobywane przez policjanta, które  musi być powiązane z nowoczesnym sprzętem, bo każde, nawet najmniejsze usprzętowieni,e to bardzo wielka pomoc, dzięki której mieszkańcy miasta mogą czuć się bezpieczniej. Dlatego cieszymy się z nowego radiowozu i nowoczesnej siedziby komisariatu, która spełnia najwyższe standardy funkcjonalności –dodał.

Przypomnijmy, w czerwcu br. policjanci z komisariatu w dzielnicy Ruda przenieśli się do nowoczesnej siedziby. Do nowego posterunku przy ul. Mickiewicza 2 przeprowadziło się 40 policjantów i 3 cywilów. Dzięki temu poprawił się komfort pracy policjantów i obsługiwanych petentów. Budynek został nie tylko wyposażony w nowy sprzęt biurowy, ale także w windy i toaletę dla osób niepełnosprawnych. Prace remontowe, dzięki którym willa została przystosowana do nowych potrzeb, były prowadzone przez ostatnie dwa lata. Wcześniej, w latach 2009-2010, jej renowację wykonało miasto. Jej koszt wyniósł około 2,5 mln zł.

Teren Rudy Śląskiej jest podzielony na 27 rejonów, które są obsługiwane przez 25 dzielnicowych. W rudzkim garnizonie pracuje obecnie 313 funkcjonariuszy, a 20 etatów pozostaje nie obsadzonych ze względów finansowych. Ponadto policjanci wspierani są przez 47 pracowników cywilnych. Warto podkreślić, że rudzka policja zatrudnia 5 osób niepełnosprawnych.

Ubiegły rok 2013 okazał się bardzo udany dla rudzkiej policji, ponieważ okazuje się, że w mieście jest coraz bezpieczniej. W ubiegłym roku mniej osób zginęło w wypadkach drogowych, spadła liczba przestępstw  w siedmiu głównych kategoriach oraz polepszyła się skuteczność w wykrywaniu narkomanii. Znacznie zmalała także liczba wypadków drogowych na rudzkim odcinku DTŚ. W roku 2013 w porównaniu z rokiem poprzednim w Rudzie Śląskiej odnotowano dużo mniej rozbojów, bójek, kradzieży pojazdów, kradzieży mienia oraz kradzieży z włamaniem. Było ich przeszło o 500  mniej niż w roku 2012.  Znacznie  zmniejszyła się liczba  przestępstw kryminalnych, która w 2013 roku wynosiła ponad 3600, z kolei rok wcześniej sporo ponad 4000. Rudzcy policjanci mogą pochwalić się też bardzo wysokim wskaźnikiem w wykrywaniu przestępstw w 7 podstawowych kategoriach. W odniesieniu do roku 2012, gdzie ich wykrywalność wyniosła  43 proc., wskaźnik ten wzrósł do 48,7 proc., co przewyższa średnią wojewódzką o 10 proc. Policja potrafi także lepiej przeciwstawiać się narkomani, mimo że w porównaniu z ubiegłym  rokiem, w  2013 odnotowano więcej przestępstw w tym zakresie. Także w  2013 roku policjanci w Rudzie Śląskiej  przeprowadzili  blisko 4700 interwencji i złapali na gorącym uczynku ponad 260 sprawców przestępstw. Ponadto wystawili przeszło 600 mandatów drogowych. Zaaresztowali też 29 osób.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter