Header decorative image
Kir Żałobny

Podwyżka na raty

Podwyżka na raty

Po pięciu latach zamrożenia wzrosną stawki czynszów za mieszkania komunalne w Rudzie Śląskiej. Przyjęta przez Radę Miasta uchwała wprowadza dwie podwyżki w ciągu najbliższych dwóch lat. Pierwsza będzie w lipcu tego roku, a druga rok później. – Było to nieuniknione. Koszty, które wpisują się w składowe stawki czynszowej stale rosną, dlatego zasadniczym pytaniem o podwyżkę było to, kiedy ona nastąpi i jaka będzie jej skala – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

O tym, że podwyżka czynszów w mieszkaniach komunalnych nastąpi w tym roku, było wiadomo już trzy lata temu. Rada Miasta uchwaliła wówczas program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w latach 2012 – 2016. – Zgodnie z zapisem programu, podwyżki czynszu zamrożone zostały do lipca 2015 r. Od tego momentu wzrosnąć miały do 2,7 proc wartości odtworzeniowej 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Wartość odtworzeniowa lokalu to iloczyn jego powierzchni użytkowej i specjalnego wskaźnika przeliczeniowego, który ogłaszany jest przez wojewodę. Obecnie wynosi on 3 658 zł. W ten sposób stawka maksymalna czynszu w lokalach mieszkalnych od 1 lipca wzrosłaby z kwoty 7,55 zł do 8,23 zł za 1 m², czyli o ponad 9 proc. – Nie chcieliśmy, by mieszkańcy gwałtownie odczuli skutki podwyżki czynszów, dlatego zaproponowaliśmy inne rozwiązanie, które rozłoży te obciążenia w czasie – podkreśla prezydent.

W przyjętej wczoraj na wniosek prezydent miasta uchwale rudzcy radni zatwierdzili, że podwyżka będzie wprowadzana stopniowo. Najpierw od lipca 2015, a potem za równo rok. W ten sposób stawka maksymalna czynszu od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. wynosić będzie 7,82 zł /wzrost o 3,6 proc/ natomiast od 1 lipca 2016 r. będzie to kwota 8,17 zł /wzrost o 4,4 proc./. Przypomnijmy, że stawki czynszu uzależnione są od standardu lokalu. – O wysokości stawki decydują takie czynniki, jak położenie budynku i samego mieszkania, stan techniczny budynku czy jego wyposażenie – wylicza Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych.

W ten sposób inna jest wysokość czynszu płaconego przez najemców w budynku po termomodernizacji z kompletnym wyposażeniem w instalacje techniczne i sanitarne, inna w kamienicy wybudowanej przed 1900 r. bez toalety i łazienki, a zupełnie inna w przypadku mieszkania socjalnego. I tak w przypadku mieszkania o powierzchni 40 m² o największym standardzie jego najemca po podwyżce zapłaci miesięcznie ok. 10 zł więcej niż do tej pory. Natomiast jeśli chodzi o mieszkania socjalne, to od lipca stawka za 1 m² zwiększy się z 1,15 zł do 1,19 zł. W efekcie najemca 40-metrowego mieszkania socjalnego w skali miesiąca zapłaci czynsz większy o niespełna dwa złote.

Władze miasta przekonują, że wzrost stawki czynszu był konieczny. – Ostatnia podwyżka miała miejsce w 2009 r. Od tego czasu wzrosły koszty wielu usług, droższe są także koszty dostawy energii cieplnej i elektrycznej – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Okazuje się, że łącznie stawka czynszu w ciągu dwóch najbliższych lat wzrośnie o 8 proc. Dla porównania wskaźnik cen towarówi usług konsumpcyjnych podawany przez Główny Urząd Statystyczny za lata 2009 – 2014, czyli wtedy kiedy stawki czynszów były zamrożone, wyniósł 15 proc.

W ubiegłym roku wpływy z zapłaty czynszów wyniosły 17,6 mln zł. Zakładając, że będą one w tym roku na takim samym poziomie, a prognozę tę oprzeć o nowe stawki czynszu, wtedy kwota ta za 2015 wzrosłaby do 18 mln zł. Byłoby to zatem ok. 400 tys. zł więcej niż do tej pory. Dla porównania same tylko wydatki miasta na remonty mieszkaniowego zasobu miasta w 2014 r. wyniosły prawie 5 mln zł, rok wcześniej była to kwota niespełna 2 mln zł.

Stawka czynszu obejmuje takie składowe jak: podatek od nieruchomości, koszty zarządzania, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania w tym opłaty za utrzymanie czystości, energię elektryczną i cieplną, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter