Header decorative image
Kir Żałobny

Podpisanie umowy w ramach Projektu ?Oczyszczanie ścieków ? Ruda Śląska?

Wyboru najkorzystniejszej ze złożonych przez Wykonawców ofert dokonano po długotrwałej procedurze przetargowej. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Konsorcjum firm Ekocentrum Sp. z o.o. i PM Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Umowa opiewać będzie na 524.600,00 euro brutto, a czas jej trwania wynosił będzie 22 miesiące od daty rozpoczęcia wykonywania kontraktu.


Głównym celem podpisanejj umowy jest pomoc Jednostce Realizującej Projekt w realizacji i rozliczaniu Projektu ?Oczyszczanie ścieków ? Ruda Śląska?. Oczekuje się, że praca zespołu Pomocy Technicznej przyczyni się do sprawnego funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt, a co za tym idzie do pomyślnego zrealizowania zadań inwestycyjnych oraz osiągnięcia ekologicznych, zdrowotnych, prawnych, społecznych, organizacyjnych i gospodarczych efektów przedsięwzięcia. Świadczone przez Wykonawcę usługi obejmować będą przede wszystkim doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania Projektem, w szczególności w sprawach technicznych i finansowo-księgowych, doradztwo w zakresie wyceny i przekazywania wytworzonego w ramach Projektu majątku. Ponadto przedmiotem umowy jest doradztwo w zakresie wypełniania zobowiązań Beneficjenta Funduszu Spójności wobec instytucji zewnętrznych, public relations i zarządzania informacją w ramach Projektu. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za przeszkolenie personelu Zamawiającego.

 

 
Projekt ?Oczyszczanie ścieków ? Ruda Śląska? współfinansowany prze Unię Europejską przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter