Kir Żałobny

Podatek od nieruchomości po staremu

Podatek od nieruchomości po staremu

W przyszłym roku nie będzie wzrostu podatku od nieruchomości. Rudzcy radni przyjęli wczoraj projekt uchwały przedstawiony przez prezydent Grażynę Dziedzic, który zakłada utrzymanie w 2013 roku głównych stawek podatku od nieruchomości na poziomie z roku 2012.

Stawka podatku od nieruchomości za 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wynosi 0,64 zł. Taka sama obowiązywać będzie w przyszłym roku. W przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stawka za 1 m² została ustalona na poziomie 21,15 zł. Natomiast za 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacimy 0,79 zł. – Nie chcieliśmy obciążać mieszkańców kolejnymi podwyżkami. Zdajemy sobie sprawę, że budżety domowe naszych mieszkańców i tak są już napięte, dlatego naszą intencją było pozostawienie stawek na dotychczasowym poziomie – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Co ważne uchwała przewiduje zmniejszenie stawki podatku od nieruchomości od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli utworzone zostały tam nowe miejsca pracy. – Przedsiębiorca, który utworzy od 1 do 5 nowych miejsc pracy, będzie miał zmniejszony podatek z 21,15 zł na 18 zł za 1 m². W przypadku utworzenia od 6 do 20 nowych etatów stawka wyniesie 14 zł. Z kolei przy utworzeniu powyżej 21 etatów przedsiębiorca zapłaci 10 zł za 1 m² - wyjaśnia Ewa Guziel, skarbnik miasta. Obniżenie stawki dla przedsiębiorców zatrudniających nowych pracowników obowiązywać będzie w zależności od liczby utworzonych etatów od 2 do 5 lat.

- Podczas rozmów, które prowadziliśmy z przedsiębiorcami słyszeliśmy, że wprowadzenie ulg w podatku od nieruchomości pozwoli im na utworzenie nowych miejsc prac. Wprowadzając projekt uchwały chcieliśmy pójść dokładnie w tym kierunku i tym sposobem wyciągnąć pomocną w dłoń w ich stronę – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Oprócz uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości radni przyjęli projekt uchwały określający opłatę za posiadanie psa. Została ona określona na poziomie 60 zł. Jest to o 3 zł więcej niż obecnie. Opłatę w terminie do 31 marca każdego roku będzie można uiszczać w siedzibie Urzędu Miasta oraz w administracjach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, Spółki Mieszkaniowej „Śląsk” Sp. z o.o., Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza”, Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” oraz w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter