Header decorative image
Kir Żałobny

Pod znakiem obchodów 30-lecia i nowego powiatu w szeregach samorządowych

Pod znakiem obchodów 30-lecia i nowego powiatu w szeregach samorządowych

30. rocznica odbudowy samorządu lokalnego, nowy powiat członkowski i  potrzeba systemowych uregulowań w zakresie udzielania świadczeń medycznych, to najważniejsze tematy poruszone podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Zarządu Związku.

7 lutego w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Wydarzenie rozpoczęło się od podjęcia uchwały o przyjęciu Powiatu Bielskiego do Związku.

- Gminy i powiaty z województwa śląskiego tworzą silną całość i staram się to powtarzać w trakcie spotkań samorządowych, które odbywają się w Warszawie – wyjaśniał w jego trakcie Andrzej Płonka, Starosta Bielski, Prezes Związku Powiatów Polskich dodając:

- Bardzo ważne jest to, aby głos samorządów był rzeczywiście słyszalny. Zostaliśmy wybrani przez mieszkańców i ich reprezentujemy. Wobec tego musimy jasno mówić o trudnej sytuacji, w której aktualnie funkcjonuje samorząd.

Związek zrzesza aktualnie 140 jst z województwa śląskiego. Od prawie 30 lat aktywnie działa na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim, m.in. poprzez ochronę interesów samorządów lokalnych i rozpowszechnianie najlepszych wzorów w zakresie rozwoju lokalnego.

- Jesteśmy bardzo różnorodni. Z jednej strony zrzeszamy małe gminy, a  z drugiej duże miasta oraz powiaty. Działamy od północnych krańców naszego województwa, przez najbardziej zindustrializowane tereny, kończąc na pięknych Beskidach – tłumaczył Piotr Kuczera, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Prezydent Rybnika.

Ponadto podczas posiedzenia przegłosowano też uchwałę w sprawie uhonorowania 30-lecia restytucji samorządu lokalnego w Polsce.

- Przyzwyczajmy się do tego, że nasze miasto, gmina czy powiat po prostu funkcjonuje. Dlatego tak ważne są rocznice, które zmuszają do tego, aby się zatrzymać i zobaczyć, jak bardzo nasza miejscowość się zmieniła – wyjaśniał Przewodniczący Związku.

Z głosów samorządowców wynika, że osią dyskusji w związku z 30. rocznicą odbudowy samorządu lokalnego w Polsce, która przypada w tym roku, będzie wspólnota w znaczeniu samych mieszkańców. Krystyna Siejna, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katowice, członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, podkreślała podczas posiedzenia, iż przez trzy dekady samorząd był tworzony w dwóch wymiarach. Jednym z nich był ten instytucjonalny, a drugim właśnie samorząd mieszkańców.

- Bardzo ważna jest „mądrość” mieszkańców płynąca z ich doświadczenia i poczucia odpowiedzialności za swoje miasto czy gminę. Jednak równie ważne jest realne zaspokajanie  potrzeb tej wspólnoty – mówiła Krystyna Siejna.

W przyjętej przez Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów uchwale w sprawie uhonorowania 30-lecia restytucji samorządu lokalnego w Polsce czytamy, że rok 2020 jest okazją do docenienia dorobku wspólnot lokalnych, ale też wyrazem uznania dla konkretnych osób, które się do tego przyczyniły. Jak tłumaczył Marian Błachut, samorządowcy aktualnie piastujący swoje stanowiska są spadkobiercami aktywności, którą podjęli ich poprzednicy na samym początku tworzenia struktury samorządowej w naszym kraju.

- Uroczysta konferencja, którą nasz Związek planuje zorganizować pod koniec maja, będzie momentem, w którym przypomnimy ważne nazwiska z kart historii – mówił Marian Błachut, Burmistrz Czechowic-Dziedzic, członek Zarządu Związku.

Przyjęta uchwała jest pierwszym elementem szerszych działań, które Śląski Związek Gmin i Powiatów planuje w tym zakresie zrealizować w 2020 r. Uchwalony dokument ma też zachęcić inne jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego do podejmowania inicjatyw upamiętniających 30. rocznicę odbudowy samorządu lokalnego. Podobną uchwałę w listopadzie 2019 r. przyjął Związek Miast Polskich.

Zarząd Związku przyjął też w trakcie posiedzenia kilka stanowisk dotyczących ważnych sfer działania samorządu lokalnego, m.in. dotyczące systemowych uregulowań w zakresie udzielania świadczeń medycznych w ramach szpitalnych izb przyjęć i szpitalnych oddziałów ratunkowych:

- W przyjętym stanowisku proponujemy między innymi wprowadzenie możliwości wystawiania przez szpitale przychodniom rachunków za pacjentów, którzy wykonali badania na izbie przyjęć, a powinni to zrobić w przychodni – mówiła Grażyna Dziedzic, Prezydent Rudy Śląskiej, członek Zarządu Związku, dodając:

- W ramach izby przyjęć pacjenci nie powinni wykonywać badań, które mogą być zrealizowane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu. Niestety w praktyce się to dzieje i stąd między innymi szpitale odnotowują ogromne straty finansowe.

ŚZGiP – jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce, zrzeszającą obecnie 140 jednostek samorządu terytorialnego z woj. śląskiego (w tym wszystkie miasta na prawach powiatu), jego misją jest służba na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim poprzez wspieranie społeczności i samorządów lokalnych (www.silesia.org.pl).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter