Header decorative image
Kir Żałobny

Planujesz wymianę starego pieca? Wypełnij ankietę!

Planujesz wymianę starego pieca? Wypełnij ankietę!

Wymiana kotłów i pieców centralnego ogrzewania, likwidacja pieców kaflowych, montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła - to tylko niektóre inwestycje, które władze miasta chcą dofinansowywać z budżetu miasta. Ruda Śląska przystępuje do opracowania specjalnego programu, który będzie ograniczał przedostawanie się do powietrza szkodliwych pyłów i gazów. Indywidualne zapotrzebowania w zakresie wymiany źródeł ogrzewania rudzianie mogą składać w urzędzie miasta do 23 sierpnia br. Pozwoli to na zabezpieczenie w kolejnych latach odpowiednich środków w budżecie gminy.

- Emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z kominów domów jednorodzinnych czy kamienic to nie tylko problem lokalny, ale również krajowy - zauważa Grażyna Dziedzic. - Boryka się z nią nie tylko Ruda Śląska, ale wiele innych miast i gmin w Polsce, niezależnie od ich wielkości. Poprzez dofinansowywanie wymiany niekorzystnych dla środowiska źródeł ogrzewania chcemy zarówno ograniczać uciążliwości dla mieszańców, które one powodują, jak i zapobiegać przedostawaniu się do powietrza niepożądanych substancji - dodaje prezydent Rudy Śląskiej.

O dofinansowanie likwidacji kotła czy pieca będzie się mógł starać każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej, który będzie chciał je zastąpić nowoczesnymi technologami - kolektorem słonecznym, pompą ciepła, kotłem gazowymi i olejowym, czy też kotłem węglowym, spełniającym normy środowiskowe. Dofinansowywane będzie też zastępowanie starych źródeł ogrzewania energią elektryczną. Zanim jednak specjalny program dopłat zostanie przygotowany, miejscy urzędnicy muszą zebrać dane dotyczące wysokości jego kosztów - to bowiem od zainteresowania mieszkańców zależy, ile będzie on kosztował i ile pieniędzy w budżecie miasta trzeba będzie zabezpieczyć na jego realizację w kolejnych latach. Dlatego tak ważne jest zaznaczenie w ankiecie, w którym roku dana osoba zamierza zmodernizować system grzewczy.

- W ankietach mieszkańcy powinni oszacować koszty planowanej inwestycji - informuje wiceprezydent Jacek Morek. - Powinni też wyodrębnić z nich tzw. „koszty kwalifikowane”, czyli koszty, o których zwrot będą się starali z budżetu miasta - podkreśla. Należą do nich w szczególności demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego, zakup i montaż wewnętrznej armatury, wewnętrzne piony centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, podłączenie do węzła ciepła wraz z instalacją rozprowadzającą oraz podłączenie do energii elektrycznej. Ankiety dostępne są w dzisiejszym wydaniu „Wiadomości Rudzkich”, w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta oraz tutaj: wersja edytowalna, plik pdf. Wszyscy zainteresowani modernizacją instalacji grzewczej powinni złożyć formularze w rudzkim magistracie do 23 sierpnia br. Ankiety można też wypełniać poprzez stronę http://ankieta_rs.atmoterm.pl/.

Części kosztów wymiany instalacji grzewczej zwracana będzie w ramach opracowywanego przez rudzki magistrat Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Co ważne, dofinansowanie nie będzie przyznawane osobom, które inwestycję już wykonały. Żeby bowiem otrzymać zwrot części kosztów modernizacji instalacji ciepłowniczej, konieczne będzie podpisanie z urzędem miasta specjalnej umowy. Jej zawarcie będzie możliwe dopiero wtedy, gdy miejscy radni zatwierdzą Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Wtedy to dopiero w przyszłorocznym budżecie miasta będzie można zabezpieczyć środki na ten cel.

Założeniem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest ograniczenie przedostawania się do powietrza pyłków, tlenków azotu, dwutlenku węgla i siarki, metali ciężkich oraz innych substancji, które odprowadzane są z niskich kominów podczas ogrzewania mieszkań czy domów przestarzałymi piecami i kotłami. Rozwiązanie tego problemu jest o tyle istotne, że drobne pyły powstające w tym procesie przenikają do pęcherzyków płucnych i są odpowiedzialne za choroby układu oddechowego, układu krążenia oraz różnego rodzaju alergie. Jak wynika z raportów Światowej Organizacji Zdrowia długotrwałe narażenie na działanie drobnych pyłów skutkuje skróceniem średniej długości życia. Ponadto pyły te oddziałują szkodliwie na roślinność, gleby i wodę.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter