Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Planty na nowo

Planty na nowo

Koncepcja rewitalizacji Placu Niepodległości w Goduli wygrała konkurs „Mikroprzestrzenie miejskie 2016” organizowany przez Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz katowicki oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich. Do opracowania projektu odnowy plant zostali zaangażowani eksperci z różnych dziedzin oraz mieszkańcy Rudy Śląskiej, którzy wzięli udział w konsultacjach. Zwycięska koncepcja zakłada m.in. naprawę i uzupełnienie przedwojennych elementów architektonicznych, wykonanie nowej nawierzchni alejek, montaż wygodnych ławek, kameralnego oświetlenia oraz fontanny.

Zwycięska praca konkursowa była dziełem zespołu o charakterze interdyscyplinarnym. Jego członkami byli fachowcy z różnych dziedzin, także z ekonomii, dzięki czemu praca zawiera również sugestie co do ewentualnych dodatkowych źródeł finansowania. – Jeżeli tylko taka możliwość się pojawi, będziemy o takie środki występować – zapowiada Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji rudzkiego magistratu. 

Planty w Goduli od początku miały charakter przestrzeni reprezentacyjnej i wypoczynkowej. - Koncepcja odnowy plant uwzględnia to, że oprócz założenia parkowego jest to centrum dzielnicy – podkreśla Piotr Janik. Założeniem koncepcji jest wydobycie historycznych walorów miejsca, wzmocnienie tożsamości lokalnej, a równocześnie poprawa jakości zagospodarowania i stworzenie dogodnych warunków rozwoju zarówno społecznego jak i ekonomicznego tego miejsca. Planty mają być bezpiecznym i przyjemnym miejscem odpoczynku, które będzie odpowiadać współczesnym potrzebom mieszkańców.

Miasto w projekcie budżetu na rok 2017 przewidziało 100 tys. zł na opracowanie dokumentacji, której założenia zawarte są w zwycięskiej koncepcji. Uwzględnia ona zachowanie maksymalnej ilości istniejących roślin, uzupełnienie przedwojennych elementów architektonicznych, zainstalowanie wygodnych ławek i stolików szachowych, a także fontanny. Wykonana ma zostać również nowa nawierzchnia alejek, a część placu ma być utwardzona, by służyła jako miejsce wystaw czy jarmarków. Od strony ul. Goduli przewidziano również pawilon kawiarni, który ma zamykać plac od strony wschodniej.

Oprócz generalnej rewitalizacji na plantach powstaną również nowe atrakcje. Do historycznej figury św. Nepomucena i stojącego w pobliżu placu wagoniku kopalnianego dołączą inne elementy nawiązujące do historii dzielnicy, np. ławka Goduli z rzeźbą przedstawiającą postać przemysłowca czy godulski Światowid, czyli obiekt o charakterze edukacyjnym, który będzie wskazywać kierunki lokalizacji obiektów przemysłowych, dawne rozplanowanie terenu, modele zakładów, archiwalne zdjęcia dostępne przez aplikację oraz stary wagon tramwajowy.

- Od momentu powstania, czyli od 1929 roku, planty nie były poddawane rewitalizacji, w związku z czym doszło do degradacji technicznej i przestrzennej – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Myślę, ze planowane prace przywrócą piękno tego miejsca. Po liczbie mieszkańców korzystających z uroków innych rudzkich parków widzimy, że przywracanie do życia takich miejsc jest zasadne i oczekiwane przez rudzian – dodaje.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter