Header decorative image
Kir Żałobny

Plan na zieloną rewitalizację

Plan na zieloną rewitalizację

Ponad 180 ha terenów zielonych w Rudzie Śląskiej może zostać objętych rewitalizacją. Chodzi m.in. o obszary wzdłuż Bytomki i Kochłówki, a także rejon średniowiecznego gródka w Kochłowicach. Władze miasta chcą na ten cel sięgnąć po środki zewnętrzne, także w partnerstwie z innymi miastami. Teraz swój pomysł chcą omówić z mieszkańcami. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się 25 kwietnia o godz. 16:00 w Miejskim Centrum Kultury. Podczas konsultacji przedstawione zostaną także dotychczasowe efekty prac nad rewitalizowaną od początku roku hałdą przy ul. 1 Maja.

- Ruda Śląska to wbrew pozorom zielone miasto, którego ponad jedną trzecią powierzchni stanowią właśnie tereny zielone. Coraz częściej rudzianie z nich korzystają. Chcemy im to ułatwić i poprawić komfort użytkowania tych miejsc, stąd rozpoczęliśmy lub za chwilę ruszymy z rewitalizacją kilkunastu takich przestrzeni – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic – Trwa rewitalizacja hałdy, rozpoczęły się już pierwsze prace przy zagospodarowywaniu terenu w rejonie ul. Bujoczka, niedługo ogłosimy przetarg na rekultywację terenu po koksowni Orzegów, ponadto w tym roku będzie gotowy pierwszy odcinek Traktu Rudzkiego – wylicza.

Wymienione przestrzenie obejmują ponad 45 ha. Co ważne, na wszystkie te działania miasto pozyskało środku unijne. Jak zapowiadają władze Rudy Śląskiej, to nie koniec planów jeśli chodzi o zieloną rewitalizację. – Myślimy o kolejnych terenach, które chcemy udostępnić mieszkańcom. Mamy możliwość pozyskania kolejnych dofinansowań na ten cel, zarówno indywidualnie, jak i w partnerstwie z innymi miastami. Teraz te pomysły chcemy przedyskutować z mieszkańcami – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk.

Miasto wstępnie wytypowało do potencjalnej rewitalizacji ponad 180 ha terenów zielonych. Największy z nich dotyczy obszaru położonego wzdłuż Bytomki, gdzie miałaby powstać m.in. ścieżka pieszo–rowerowa. Kolejny duży teren obejmuje otoczenie tzw. Rowu Rudzkiego II oraz rejon ul. Piastowskiej, Emilii Plater oraz Hlonda. Kolejne propozycje miejsc to: obszar Góry Hugona od strony Rudy Śląskiej, teren hałdy w Orzegowie, rejon średniowiecznego gródka w Kochłowicach, czy obszar wzdłuż Kochłówki.

Szczegóły dotyczące wstępnej propozycji zagospodarowania tych miejsc zostaną przedstawione podczas spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się 25 kwietnia o godz. 16:00 w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Bytomiu. Na sali obecni będą również przedstawiciele dwóch innych miast – Chorzowa i Świętochłowic. – Plan działań, który zostanie przedstawiony, obejmuje także tereny zielone w tych miastach. Dzięki takiemu rozwiązaniu o środki na realizację tych zadań będziemy mogli się starać w partnerstwie, co może ułatwić ich pozyskanie – tłumaczy wiceprezydent Pierończyk. – Przypomnę, że już wcześniej współpracowaliśmy z naszymi sąsiadami w ramach projektu Miasto 3, dzięki któremu opracowanych zostało kilka ważnych dokumentów strategicznych ze Strategią Rozwoju Miasta do 2030 r. na czele – dodaje.

Ewentualne partnerstwo z Chorzowem i Świętochłowicami oprócz rewitalizacji terenów zielonych w poszczególnych miastach pozwoli na utworzenie sieci połączeń pomiędzy tymi przestrzeniami. - Sprawi, że z miejsc tych będą mogli bez przeszkód korzystać mieszkańcy wszystkich tych miast. Ma to ogromne znaczenie, także w kontekście współpracy i rozwoju w ramach metropolii – ocenia Michał Pierończyk.

Podczas zapowiadanego spotkania z mieszkańcami obecni będą mogli się zapoznać z postępem prac nad rewitalizacją hałdy przy ul. 1 Maja. W ramach tej inwestycji teren ten zagospodarowany zostanie jako miejsce rekreacji. Powstanie tam m.in. industrialny plac zabaw, ścieżka historyczna, siłownia, tor do jazdy na BMX oraz liczne miejsca odpoczynku. Pierwsze prace na hałdzie rozpoczęto na początku stycznia. Całość inwestycji ma być gotowa jesienią tego roku. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków unijnych w ramach dwóch projektów – Lumat i Traktu Rudzkiego. Przypomnijmy, że Trakt Rudzki, którego zagospodarowywana hałda jest tylko jednym z odcinków, docelowo ma być ścieżką rowerowo–pieszą, a miejscami także rolkarską. W ramach projektu zrewitalizowanych zostanie łącznie 7 dużych obszarów zielonych, w tym kilka parków o łącznej powierzchni 35 ha. Całość ma być gotowa w 2019 r., a na realizację tego zadania miasto pozyskało ponad 6 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ponadto w mieście rozpoczęły się także prace związane z rewitalizacją 5 ha cennego przyrodniczo obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Bujoczka a ul. Kościelną w dzielnicy Ruda. Dodatkowo w tym roku miasto pozyskało blisko 17 mln zł na rekultywację terenu po dawnej koksowni Orzegów. Dzięki tym środkom do życia przywróconych zostanie prawie 5 ha zdegradowanego terenu. Powstanie tam ogólnodostępny teren zielony z alejkami, ławkami i ścieżką dydaktyczną. Odrestaurowane zostaną także pozostałości zabytkowych obiektów byłego zakładu. W tym roku miasto chce wyłonić firmę, która zaprojektuje całość, a następnie zrealizuje przedsięwzięcie. Inwestycja ma być gotowa w 2020 r.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter