Header decorative image
Kir Żałobny

Plan na czyste powietrze

Plan na czyste powietrze

Władze Rudy Śląskiej opracowały i przyjęły Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. W ciągu najbliższych kilku lat w znaczący sposób ma on poprawić jakość powietrza w mieście. Zgodnie z założeniami proekologiczne działania mają zredukować emisję CO2  w Rudzie Śląskiej o 25 tys. ton. Dokument umożliwia również sięgnięcie po unijne pieniądze na ograniczenie niskiej emisji i poprawę efektywności energetycznej. - Opracowanie planu to sygnał, że poważnie podchodzimy do problemu niskiej emisji oraz kwestii związanych z odnawialnymi źródłami energii. Trzeba również pamiętać, że gminy, które opracują i wdrożą takie plany, będą traktowane preferencyjnie w przypadku ubiegania się o dofinansowania na zadania z zakresu ochrony powietrza, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej /PGN/ to dokumenty, które opracowują samorządy w celu osiągnięcia długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. – Podobnie jest i w naszym przypadku. Opracowując dokument wpierw musieliśmy poznać stan wyjściowy, tzn. jakie jest aktualne zużycie energii i emisja gazów cieplarnianych w naszym mieście. W dalszej kolejności wyznaczyliśmy konkretne działania, które pozwolą na zmniejszenie produkcji gazów cieplarnianych, poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – wyjaśnia wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Prace na dokumentem trwały od jesieni zeszłego roku, w tym czasie wykonano ogrom pracy - sprawdzono ile w mieście jest samochodów i na jakim paliwie one jeżdżą, czym ogrzewane są mieszkania w Rudzie Śląskiej, jakie straty ciepła mają poszczególne budynki i ile energii one zużywają. „Pod lupę” wzięte zostało również oświetlenie ulic na terenie miasta. – Jako punkt wyjścia przyjęliśmy rok 2013, natomiast dane pozyskiwaliśmy od spółdzielni mieszkaniowych, firm zajmujących się dostarczaniem energii i paliw. Wiele informacji pozyskaliśmy od miejskich i regionalnych instytucji oraz z własnych zasobów - wylicza Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Okazuje się, że największy udział w emisji CO2 w mieście obserwuje się w sektorze usług, handlu i przemysłu - ok. 57 proc., obiektów mieszkalnych - ok. 23 proc. i transportu – 18 proc. Mniejszy udział w emisji CO2 wykazuje sektor obiektów użyteczności publicznej - ok. 1 proc. oraz oświetlenie uliczne – ok.1 proc. Jeśli chodzi o transport, to największą emisją CO2 charakteryzują się samochody – ich udział stanowi aż 96 proc. Mniejszy udział wykazują autobusy - ok. 3 proc oraz tramwaje – 1 proc.

W jaki sposób władze Rudy Śląskiej zamierzają ograniczyć emisję szkodliwych gazów do atmosfery? - Przede wszystkim poprzez likwidację starych kotłów bądź wymianę na nowe w budownictwie indywidualnym, ograniczenie użytkowania produkowanej energii w budownictwie mieszkaniowym poprzez termoizolację budynków, a także wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła – podkreśla Krzysztof Mejer. – Myślimy też o inwestycjach na rzecz promocji transportu zbiorowego – dodaje.

Okazuje się, że wszystkie działania opisane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej pozwolą na uzyskanie efektu energetycznego na poziomie 66,6 tys. megawatogodzin rocznie, co umożliwi uzyskanie efektu ekologicznego w okolicach 25 tys. ton dwutlenku węgla rocznie. Tym sposobem w ciągu pięciu lat Ruda Śląska zredukuje emisję dwutlenku węgla, w stosunku do emisji z roku 2013, o 2,5 proc.

Co ciekawe, dzięki tegorocznym inwestycjom, takim jak: termomodernizacje placówek oświatowych, montaż paneli fotowoltaicznych na kąpielisku letnim przy ul. Ratowników, czy montaż kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych na budynkach wielorodzinnych przy ul. Piernikarczyka 4 i Jankowskiego 6 i 8 uda się uzyskać efekt energetyczny na poziomie ponad 1 200 MWh, a emisję CO2 zredukować o blisko 1 tonę.

Zgodnie z przyjętym w 2009 r. pakietem energetyczno-klimatycznym do 2020 r. Unia Europejska o 20 proc. zredukuje emisje gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.; o 20 proc. zwiększy udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski jest to 15 proc.).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter