Kir Żałobny

Plac Niepodległości pięknieje

Plac Niepodległości pięknieje

Prace przy rewitalizacji Placu Niepodległości w Rudzie Śląskiej – Goduli idą pełną parą. Gotowe jest już m.in. uzbrojenie podziemne, w tym sieci wodno-kanalizacyjne i elektroenergetyczne, a także część konstrukcyjna fontanny. Częściowo wykonane zostały także ścieżki o nawierzchni żywicznej przepuszczające wodę, a w miejscach, gdzie zakończyły się roboty, wysiana została trawa. W wyniku trwającej inwestycji powstanie przestrzeń łącząca cechy otwartego placu miejskiego z parkiem o powierzchni prawie 7 tys. m2. Koszt przedsięwzięcia to ponad 5,6 mln zł. Miasto pozyskało na ten cel 4,5 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.

- Rewitalizacja Placu Niepodległości rozpoczęła się w marcu tego roku, a prace cały czas nie zwalniają tempa – podkreśla Jacek Morek, pełniący obowiązki prezydenta miasta. – Niektóre  już się zakończyły, a inne są w trakcie realizacji. Zgodnie z umową z wykonawcą już pod koniec roku plac zyska nowe oblicze i zacznie służyć mieszkańcom Rudy Śląskiej – dodaje.

Obecnie na ukończeniu są miejsca parkingowe z płyt ażurowych i ścieżki wypełniane kostką brukową. - Kilka dni temu na plac budowy został dostarczony „godulski światowid”, czyli granitowa kula poruszana wodą pod ciśnieniem, na której naniesiono kontury wszystkich kontynentów z wyraźnym wskazaniem Rudy Śląskiej. Natomiast w podkrakowskiej pracowni powstaje rzeźba Karola Goduli, która stanowić będzie dopełnienie całej rewitalizacji placu – zaznacza Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Ruda Śląska.

Przestrzeń Placu Niepodległości została tak zagospodarowana, żeby istniejący tam drzewostan nie został zniszczony, tylko zaadaptowany do nowej przestrzeni. Stanowić będzie on praktycznie połowę placu. Istniejące już szpalery drzew od wschodniej i zachodniej strony placu zostaną wzbogacone o nowe nasadzenia (lipa srebrzysta lub warszawska, jarząb szwedzki lub mączny), dzięki którym częściowo wytłumiony zostanie dźwięk dobiegający z ruchliwej ulicy Karola Goduli.

Projekt rewitalizacji Placu Niepodległości przewiduje także: budowę lokalu gastronomicznego wraz z ogólnodostępną toaletą, fontanny, postawienie nowych ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, słupa ogłoszeniowego. Zainstalowane zostanie również nowe oświetlenie z zastosowaniem energooszczędnych opraw LED. Przeprowadzone będą też prace konserwatorskie i restauratorskie istniejących kwietników oraz pomnika św. Jana Nepomucena. Będą one polegały m.in. na przeprowadzeniu konserwacji techniczno-estetycznej, usunięciu nawarstwień biologicznych oraz zanieczyszczeń środowiskowych, wypełnieniu spękań i uzupełnieniu ubytków. Na wyremontowanym placu pojawi się również ławeczka Karola Goduli z rzeźbą przedstawiającą postać legendarnego przemysłowca.

Warto przypomnieć, że Plac Niepodległości w swoim kształcie, funkcji oraz nazwie utworzony został w 1929 r., z okazji 10. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Powstały tu wtedy klomby z ozdobnymi drzewami, a na środku zbudowano fontannę z podświetlanym wodotryskiem. Wcześniej w tym miejscu znajdował się plac targowy.

Wszystkie nowe rozwiązania, które zostaną wykorzystane podczas rewitalizacji przestrzeni w Goduli, konsultowane były z mieszkańcami podczas warsztatów w 2016 i 2017 r., m.in. w ramach projektu „Mikroprzestrzenie miejskie 2016”, który był wspólnym przedsięwzięciem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz katowickiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Część z nich była pomysłami samych mieszkańców.

Inwestycja realizowana jest dzięki środkom rządowym, które miasto pozyskało w 2021 roku z Programu Inwestycji Strategicznych. To bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa. Program ten obejmuje 35 obszarów gospodarki i jest częścią Rządowego Funduszu Polski Ład.

Logotyp: Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter