Kir Żałobny

Plac Niepodległości do rewitalizacji

Plac Niepodległości do rewitalizacji

Wybrany został wykonawca rewitalizacji Placu Niepodległości w Rudzie Śląskiej - Goduli. Przedsięwzięcie będzie kosztowało 5,6 mln zł. Miasto pozyskało na ten cel 4,5 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozostała kwota, czyli 1,1 mln zł, będzie pochodziła z miejskiego budżetu. Od momentu przekazania terenu budowy wykonawca będzie miał 7 miesięcy na zrealizowanie robót.

- Wykonawca został już wyłoniony w przetargu, ale musimy jeszcze dopełnić ostatnich formalności. W najbliższych dniach podpiszemy z nim umowę, a potem przyjdzie czas na przekazanie terenu budowy – tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic.

W wyniku rewitalizacji Placu Niepodległości powstanie przestrzeń łącząca cechy otwartego placu miejskiego z parkiem o powierzchni prawie 7 tys. m2. W ramach projektu wybudowany zostanie budynek małej kawiarni z ogólnodostępną toaletą, powstanie także parking. – Przestrzeń będzie zagospodarowana w taki sposób, by nie ucierpiała istniejąca zieleń, która przewidziana została do adaptacji. Istniejące szpalery drzew od strony wschodniej i zachodniej placu zostaną wzbogacone o nowe dosadzenia - będzie to lipa srebrzysta lub warszawska, jarząb szwedzki lub mączny - wylicza prezydent Dziedzic. Dzięki nowym nasadzeniom wytłumiony zostanie dźwięk dochodzący z głównej ul. Karola Goduli przecinającej dzielnicę. Sama natomiast zieleń stanowić będzie praktycznie połowę całej zagospodarowywanej przestrzeni placu.

Zgodnie z planem na Placu Niepodległości ma powstać również fontanna, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, słup ogłoszeniowy, zmodernizowane zostaną istniejące ścieżki, które zyskają powierzchnię wykonaną m.in. z mieszanki mineralno-żywicznej przepuszczającej wodę. Zainstalowane zostanie także nowe oświetlenie z zastosowaniem energooszczędnych opraw LED. Przeprowadzone będą też prace konserwatorskie i restauratorskie istniejących kwietników oraz pomnika św. Jana Nepomucena. Będą one polegały m.in. na przeprowadzeniu konserwacji techniczno-estetycznej, usunięciu nawarstwień biologicznych oraz zanieczyszczeń środowiskowych, wypełnieniu spękań i uzupełnieniu ubytków. Na wyremontowanym placu pojawi się również ławeczka Karola Goduli z rzeźbą przedstawiającą postać przemysłowca.

Teren odnowionego Placu Niepodległości ma stać się miejscem spotkań i terenem rekreacji. W projekcie założono również rozebranie pozostałości po fontannie. W jej miejsce powstanie godulski Światowid - obiekt o charakterze edukacyjnym, który będzie wskazywać kierunki lokalizacji obiektów przemysłowych, dawne rozplanowanie terenu, modele zakładów, archiwalne zdjęcia dostępne przez aplikację.

Warto przypomnieć, że Plac Niepodległości w swoim kształcie, funkcji oraz nazwie utworzony został w 1929 r., z okazji 10. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Powstały tu wtedy klomby z ozdobnymi drzewami, a na środku zbudowano fontannę z podświetlanym wodotryskiem. Wcześniej w tym miejscu znajdował się plac targowy.

Wszystkie nowe rozwiązania, które zostaną wykorzystane podczas rewitalizacji przestrzeni w Goduli, konsultowane były z mieszkańcami podczas warsztatów w 2016 i 2017 r. m.in. w ramach projektu „Mikroprzestrzenie miejskie 2016”, który był wspólnym przedsięwzięciem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz katowickiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Część z nich była pomysłami samych mieszkańców.

- Inwestycja będzie realizowana przy dużym zaangażowaniu środków rządowych, które pozyskaliśmy w zeszłym roku. Staramy się korzystać z każdej okazji, by sięgać po dotacje zewnętrzne, stąd też do najnowszej odsłony Programu Inwestycji Strategicznych złożyliśmy wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 110 mln zł. Z pieniędzy tych częściowo miałaby zostać sfinansowana dalsza budowa trasy N-S w kierunku północnym, modernizacja kilku sal gimnastycznych i hal sportowych, wykonanie instalacji fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury oraz przebudowa ul. Żeleńskiego. Z niecierpliwością czekamy na wyniki naboru – podkreśla wiceprezydent Michał Pierończyk.

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa. Obejmuje 35 obszarów gospodarki i jest częścią Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter