Kir Żałobny

Pierwszy przetarg dla budownictwa jednorodzinnego

Pierwszy przetarg dla budownictwa jednorodzinnego

Ogłoszony został już pierwszy przetarg związany z uruchomionym w tym roku w Rudzie Śląskiej programem wspierania jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. Odbędzie się on 22 czerwca. Do oddania w użytkowanie wieczyste przeznaczona została nieruchomość w dzielnicy Godula, którą po pięciu latach będzie można wykupić z 75-procentową bonifikatą.

- Jeżeli zwycięzca przetargu postawi budynek, zgłosi go do użytkowania i opodatkowania oraz zamieszka w nim w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, to po pięciu latach będzie mógł wykupić nieruchomość za 25 procent wartości – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Nabywca musi również zapłacić cenę nieruchomości jednorazowo do dnia zawarcia umowy sprzedaży, nie posiadać zaległych zobowiązań finansowych względem miasta i nie korzystać z ulg w spłacie należności przypadających miastu. Prawo do tej bonifikaty wygaśnie po upływie 10 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Nieruchomość przy ulicy Smoluchowskiego w dzielnicy Godula ma powierzchnię 459 m2, położona jest w pobliżu granicy ze Świętochłowicami. W jej rejonie przebiega sieć wodociągowa
i kanalizacyjna. Ustny przetarg nieograniczony na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat z przeznaczeniem pod budowę budynku jednorodzinnego odbędzie się 22 czerwca. Cena wywoławcza to 60 200 zł netto. Szczegóły przetargu można znaleźć tutaj.

Łącznie z terenem przy ul. Smoluchowskiego miasto chce w tym roku przeznaczyć do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu 55 gminnych nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową. 23 z nich zlokalizowane są w dzielnicy Bielszowice (ul. Górna, Narutowicza, Mierosławskiego, Grottgera, Kokota, Wysoka, Kingi, Na Piaski), 16 w dzielnicy Godula (ul. Smoluchowskiego i Akacjowa), 12 w dzielnicy Kochłowice (ul. Barbary, Borówkowa, Wirecka, Grobla Kolejowa, Kochłowicka), 3 w dzielnicy Wirek (ul. Kałusa, Strażacka, Jankowskiego), 1 w dzielnicy Bykowina (ul. Korfantego). Powierzchnia działek wynosi od 0,06 ha do 0,38 ha.

55 GMINNYCH NIERUCHOMOŚCI POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W 2015 ROKU

Program wspierania jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego opiera się na dwóch uchwałach, przyjętych w lutym tego roku przez Radę Miasta na wniosek prezydent Grażyny Dziedzic. - Dla użytkowników wieczystych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy nie będą chcieli skorzystać z bonifikaty, uchwała wprowadziła możliwość wykupu na własność bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków – podkreśla Michał Pierończyk, zastępca prezydenta miasta ds. gospodarki nieruchomościami. Dotychczas było to możliwe po 20 latach istnienia prawa użytkowania wieczystego i 10 latach dysponowania nim przez zainteresowaną osobę. Dla nieruchomości wykorzystywanych w innych celach uchwała zmniejszyła oba okresy o połowę.

Tymczasem dwa tygodnie temu wojewoda śląski skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę, zawierającą wniosek o stwierdzenie nieważności części uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i określenia wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

Wojewoda zakwestionował dwa przepisy uchwały. Pierwszy dotyczy zastosowania 75-procentowej stawki bonifikaty, kiedy nieruchomość sprzedawana jest użytkownikowi wieczystemu, pod warunkiem istnienia prawa użytkowania wieczystego od co najmniej 5 lat oraz wybudowania budynku, zgłoszenia go do użytkowania i opodatkowania oraz zamieszkania w nim w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Drugi stanowi, że prawo do bonifikaty wygasa po upływie 10 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. Wojewoda stoi na stanowisku, że takie ograniczenie kręgu podmiotów, które mogą ubiegać się o bonifikatę, narusza konstytucyjną zasadę równości oraz nie jest zgodne z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Władze miasta nie zgadzają się z tymi zarzutami. – Będziemy bronić naszego stanowiska przed sądem, ponieważ uważamy je za przemyślane i dobre dla rozwoju miasta. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom osób młodych, które chcą wybudować domy jednorodzinne – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. Co istotne, fakt skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie wstrzymuje wykonania uchwały.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter