Kir Żałobny

Pierwszy dzwonek tuż, tuż

Około 16 tys. uczniów rozpocznie 1 września nowy rok szkolny w Rudzie Śląskiej. Wśród nich będzie niemal 1,9 tys. pierwszoklasistów, z których ok. 700 osób to sześciolatki. Na wszystkich „pierwszaków” czekają już darmowe podręczniki. Dodatkowo szkoły w ramach programów profilaktycznych na każdego sześciolatka otrzymały 130 zł. Dzięki tym pieniądzom zakupione zostały pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny.

W roku szkolnym 2014/2015 w 71 szkołach w Rudzie Śląskiej (w tym 4 niepublicznych) naukę rozpocznie mniej więcej tyle samo uczniów, co w roku ubiegłym. Będzie ich uczyć ponad 2,3 tys. nauczycieli.

Objęcie obowiązkiem szkolnym sześciolatków zwiększy ilość miejsc dla dzieci przedszkolnych. - W tym roku do szkoły pójdzie około 700 sześciolatków. Oznacza to, że na ich miejsca będą mogły być przyjęte dzieci z młodszych roczników - mówi Aleksandra Piecko, naczelnik Wydziału Oświaty UM. Obecnie w Rudzie Śląskiej trwa jeszcze rekrutacja do przedszkoli. Zakończy się ona pod koniec sierpnia.

Rządowy pomysł posłania sześciolatków do szkoły wzbudził wiele kontrowersji. Zaskoczyło to Ministerstwo Edukacji Narodowej, które było przekonane, że wcześniejsza edukacja dzieci będzie przyjęta bez protestów. Tymczasem opinie rodziców są różne. - Moim zdaniem obniżenie wieku szkolnego jest dobrym rozwiązaniem - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. - Jest to najlepszy czas na wdrożenie się dziecka w rolę ucznia, a także porozumienia się wychowawcy i rodziców. Małe dziecko ma ogromne możliwości intelektualne, łatwiej i szybciej można zapobiec ewentualnym trudnościom w nauce, wcześniej wyłapać zaburzenia i zaniedbania środowiskowe, podjąć odpowiednią terapię - dodaje.

Nadchodzący rok szkolny będzie pierwszym, w którym będzie obowiązywała tzw. „ustawa podręcznikowa”. Dzięki zmianom w prawie uczniowie pierwszych klas w całej Polsce będą mieli dostęp do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. - Podręczniki będą wypożyczane uczniom, zaś ćwiczenia zostaną im przekazane na stałe - wyjaśnia prezydent Grażyna Dziedzic. - Książki mają służyć co najmniej trzem kolejnym rocznikom - dodaje.

Zgodnie z nowymi przepisami Ministerstwo Edukacji będzie wyposażało szkoły podstawowe w bezpłatny podręcznik m.in. do zajęć z języka polskiego i matematyki. Podręcznik lub inne materiały edukacyjne będą wybierali wspólnie nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. W sytuacjach spornych decyzję będzie podejmował dyrektor szkoły. - Darmowe podręczniki mają trafiać do szkół stopniowo. W roku szkolnym 2014/2015 program obejmie klasy pierwsze szkół podstawowych, a docelowo do roku 2017/2018 wszystkich uczniów podstawówek oraz gimnazjów - tłumaczy prezydent Dziedzic. Do Rudy Śląskiej pierwsza część podręcznika dla pierwszoklasistów trafiła w tym miesiącu. Część druga ma być dostarczona w październiku.

Co ważne, ustawa wprowadza dotację na zakup podręczników do zajęć z języka obcego, materiałów edukacyjnych do jego nauczania oraz materiałów ćwiczeniowych dla klas I-III szkoły podstawowej. Program dotowania ma być wdrażany etapami. W 2014 r. obejmie uczniów I klasy podstawówki.

- Do nowego roku szkolnego przygotowujemy się w zasadzie już od początku roku - informuje prezydent Dziedzic. - Od stycznia do sierpnia w naszych placówkach oświatowych wykonaliśmy prace remontowe i awaryjne na łączną kwotę niemal 220 tys. zł. Rozpoczęliśmy też termomodernizację czterech szkół. Zakres tych inwestycji jest bardzo duży, stąd też będą musiały  być prowadzone przez cały rok szkolny. Będziemy jednak robić wszystko, by uciążliwości dla uczniów były jak najmniejsze - deklaruje. Jeszcze w lipcu została natomiast ukończona termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 8 przy ul. Sobieskiego 49. Prace remontowe zostały ukończone miesiąc przed planowanym terminem zakończenia. Łączna kwota inwestycji wyniosła 0,5 mln zł.

Do 10 września rudzcy uczniowie, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą jeszcze starać się o zwrot pieniędzy na wyprawkę szkolną.  Dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej jest to kwota 225 zł, dla uczniów klas VI szkoły podstawowej 325 zł, a dla uczniów klas III zasadniczej szkoły zawodowej 390 zł. Z kolei uczniowie klasy III szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego i technikum mogą otrzymać 445 zł zwrotu, zaś dla uczniów niepełnosprawnych dofinansowanie będzie wahać się od 175 zł do 770 zł.  - O informacje dotyczące warunków udziału w programie najlepiej pytać w szkole, do której uczęszcza dziecko - mówi naczelnik Piecko.

Do rozpoczęcia roku szkolnego przygotowuje się też Straż Miejska. – Rozpoczęliśmy już działania w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” – informuje Marek Partuś, zastępca komendanta rudzkiej jednostki. – Przeprowadziliśmy już kontrolę oznakowania poziomego i pionowego przejść dla pieszych, sprawdziliśmy, jak działają sygnalizacje świetlne oraz zabezpieczenia w otoczeniu rudzkich placówek oświatowych. Przez pierwsze tygodnie września będziemy patrolować przejścia dla pieszych w pobliżu szkół i przedszkoli oraz będziemy pomagać dzieciom bezpiecznie przechodzić przez jezdnię - dodaje. Ponadto w trakcie roku szkolnego strażnicy będą uczyć najmłodszych, w jaki sposób powinni bezpiecznie korzystać z drogi i jak zachowywać się w sytuacjach, jakie mogą je spotkać w drodze do przedszkola, czy szkoły.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter