Kir Żałobny

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta XI kadencji

grupa osób w pomieszczeniu stoi i pozuje do zdjęcia

Młodzieżowa Rada Miasta Ruda Śląska zainaugurowała XI kadencję. W jej skład weszło 21 osób. Na przewodniczącego wybrano Wojciecha Miliczka z III LO w Rudzie Śląskiej, a zastępcami  zostali Sabina Bania z II LO oraz Oskar Wojtaszczyk z ZS nr 5. Sekretarzem MRM został Przemysław Karpa z ZS nr 6.  

Pierwsza sesja młodych radnych rozpoczęła się od złożenia uroczystego ślubowania. Następnie radni odebrali z rąk Prezydenta Miasta Michała Pierończyka oraz Przewodniczącego Rady Miasta Kazimierza Myszura akty ślubowania. – MRM nieprzerwanie funkcjonuje od 2002 roku. Jesteśmy jednym z pierwszych miast, które powołało Młodzieżową Radę Miasta i jesteśmy z tego dumni. Życzę Wam, żeby to doświadczenie bycia radnym zaowocowało dobrym startem w dorosłe życie i poszerzyło Wasze horyzonty – mówił Kazimierz Myszur, przewodniczący Rady Miasta. Do młodych radnych zwrócił się również prezydent Michał Pierończyk. – Gratuluję młodym radnym, zachęcam Was do współpracy i zaangażowania w sprawy miasta oraz życzę owocnych decyzji. W przyszłorocznym budżecie miasta chcemy zarezerwować dla MRM 10 000 zł. Środki te młodzież będzie mogła zagospodarować na inicjatywy w swoich szkołach – powiedział prezydent.  

Kolejnym punktem programu był wybór przewodniczącego rady. Na to stanowisko zgłosiło się 6 kandydatów. W tajnym głosowaniu w drugiej turze zadecydowano, że ta funkcja powierzona zostanie Wojciechowi Miliczkowi z III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II. Następnie dokonano wyboru wiceprzewodniczących, którymi zostali Sabina Bania z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gustawa Morcinka i Oskar Wojtaszczyk z Zespołu Szkół nr 5 im. Jadwigi Markowej. Sekretarzem MRM został Przemysław Karpa z Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika.  

Młodzieżowa Rada Miasta Ruda Śląska XI kadencji liczy 21 osób. Swoich przedstawicieli mają w niej: I LO im. Adama Mickiewicza, II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Gustawa Morcinka, III  LO im. Jana Pawła II oraz IV LO im. Herberta Clarka Hoovera, a także Zespół Szkół nr 1 , Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 4 im. Piotra Latoski, Zespół Szkół  nr 5 im. Jadwigi Markowej, Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika i Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej.  

Młodzieżowa Rada Miasta Ruda Śląska została powołana do życia w 2002 roku na podstawie uchwały Rady Miasta. Kadencja radnych MRM trwa 2 lata. Od tego roku zmienił się statut tego gremium. Czynne i bierne prawo wyborcze mają tylko mieszkańcy Rudy Śląskiej - uczniowie szkół ponadpodstawowych w mieście lub poza nim, co wiąże się ze zmniejszeniem liczby radnych z 41 osób do maksymalnie 24. Młodzieżowa Rada Miasta ma prawo przedstawiania Radzie Miasta oraz Prezydentowi Miasta opinii w sprawach dotyczących samorządu lokalnego, w szczególności w sprawach dotyczących młodzieży. Ponadto obecna Młodzieżowa Rada Miasta będzie mogła występować do Rady Miasta z inicjatywą uchwałodawczą. W tej kadencji MRM będzie również dysponowała swoim budżetem, który będzie mogła przeznaczyć na realizację projektów w placówkach oświatowych.

Młodzi radni reprezentują interesy młodzieży wobec instytucji rządowych, pozarządowych oraz samorządowych. Wykonując swoje zadania współpracują ze szkołami i samorządami uczniowskimi, działają na rzecz ochrony praw i godności ucznia, debatują nad rozwiązaniami dla dzieci i młodzieży oraz organizują akcje skierowane do młodych ludzi.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta XI kadencji zostały przeprowadzone 27 września br.

Skład MRM XI kadencji:

 1. Wojciech Miliczek - Przewodniczący
 2. Sabina Bania - Wiceprzewodnicząca
 3. Oskar Wojtaszczyk - Wiceprzewodniczący
 4. Przemysław Karpa    - Sekretarz
 5. Zuzanna Komandzik,
 6. Natalia Palka
 7. Bartłomiej Wagner
 8. Mateusz Zgraj
 9. Weronika Wojtal
 10. Jakub Małek
 11. Kamil Małkowski
 12. Krzysztof Kominek
 13. Oliwia Skoludek
 14. Szymon Jurczyk
 15. Konrad Stolka
 16. Nikola Bąk
 17. Vanessa Łaciak
 18. Mateusz Goły
 19. Filip Zabrocki
 20. Karol Dawidowicz
 21. Jacek Kowalski

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter