Kir Żałobny

Pieniądze z PFRON rozdzielone

Pieniądze z PFRON rozdzielone

Ponad 2,7 miliona złotych otrzymała w tym roku Ruda Śląska z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Większość tej kwoty przeznaczona zostanie na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej. Pozostałe środki zarezerwowane zostały m.in. na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i sprzętu rehabilitacyjnego. Tak zdecydowali rudzcy radni.

Większość pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej – prawie 2 mln zł pochłonie dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, 320 tys. przeznaczonych zostanie na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych, a ponad 270 tys. na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Rada Miasta zdecydowała też, że część pieniędzy z PFRON powinna zostać zarezerwowana na likwidację barier architektonicznych oraz na dofinansowanie imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych, w których będą brali udział rudzcy niepełnosprawni.

Część pieniędzy z PFRON (95 tys.) ma trafić do Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, który będzie przyznawał osobom niepełnosprawnym środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na wkład do spółdzielni socjalnych. Z tych środków PUP ma też dokonywać zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawców na dostosowanie miejsc pracy do wymagań osób niepełnosprawnych oraz kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla niepełnosprawnych i ich przekwalifikowanie.

Środki PFRON stanowią istotny składnik budżetu miasta. – Według naszych danych w samym roku 2012 wydaliśmy 3.479 orzeczeń, z czego 561 to orzeczenia o niepełnosprawności dla  osób poniżej 16 roku życia – mówi Roman Mateja, dyrektor Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej.

Zdaniem instytucji, które będą dysponowały środkami PFRON, otrzymane przez Rudę Śląską pieniądze są zbyt małe. Miasto dostało bowiem w tym roku o prawie 665 tys. zł mniej, niż w roku ubiegłym. – Z naszego rozeznania wynika, iż zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej stawiane przed miastem nie będą w pełni zrealizowane – mówi Krystian Morys, dyrektor rudzkiego MOPS-u. – Z dużym niepokojem patrzymy przede wszystkim na brak możliwości udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie dofinansowania do zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. Ludzie potrzebują m.in. wózków inwalidzkich, protez, cewników, a przeznaczone na to środki są z pewnością niewystarczające – podsumowuje.

Jak poinformowała na dzisiejszej sesji prezydent Rudy Śląskiej, Grażyna Dziedzic, ze względu na niedobór pieniędzy z PFRON Ruda Śląska wystosowała do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prośbę o zwiększenie środków. Jednocześnie władze miasta zwróciły się też do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka–Kamysza, z prośbą o interwencję w tej sprawie.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter