Header decorative image
Kir Żałobny

Pieniądze dla niepełnosprawnych podzielone

Pieniądze dla niepełnosprawnych podzielone

Działalność warsztatów terapii zajęciowej, turnusy rehabilitacyjne, likwidacja barier architektonicznych oraz zwrot kosztów wyposażania stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – to zadania, które będą finansowane z pieniędzy PFRON-u w Rudzie Śląskiej. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał w tym roku na ich realizację prawie 3 mln złotych.

Blisko 500 tys. przeznaczono na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i inne środki pomocnicze potrzebne osobom niepełnosprawnym. Na finansowanie turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  przeznaczono 260 tys. złotych, natomiast 200 tys. złotych zarezerwowano na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych. Po około 50 tys. złotych przyznano na dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji oraz zwroty kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej.


Największa część otrzymanych pieniędzy zasili konto Warsztatu Terapii Zajęciowej. Na jego działalność przeznaczono prawie 2 mln złotych. Jest to kwota ustalona przez PFRON wiele lat temu, przewidziana na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu 1 uczestnika warsztatów, pomnożona przez liczbę ich uczestników.  W Rudzie Śląskiej z WTZ korzysta 130 niepełnosprawnych.

- Przekazywane przez PFRON środki nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych w mieście – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. - Oczekiwania osób niepełnosprawnych są znacznie wyższe niż możliwości udzielenia pomocy – zaznacza.  Wysokość przyznawanych środków PFRON wyliczana jest na podstawie algorytmu. Przy określaniu tej wysokości brane są pod uwagę następujące dane: kwota środków przewidzianych w planie Funduszu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, kwota środków przewidzianych na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu 1 uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej /WTZ/, liczba uczestników WTZ w powiecie, liczba dzieci w powiecie  w wieku 0-14 lat oraz osób w wieku 15 lat i powyżej, wskaźnik niepełnosprawności dla dzieci do 14 roku życia i osób powyżej 15 roku życia oraz liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu. Pomimo corocznych starań miasta o przyznanie dodatkowych środków Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie odpowiada na te oczekiwania.

W Rudzie Śląskiej tylko w 2013 roku z powodu różnego typu niepełnosprawności Miejski Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności wydał 2947 orzeczeń osobom dorosłym, a osobom poniżej 16 roku życia - 552 orzeczenia. Warto zaznaczyć, że rudzki magistrat zatrudnia 44 osoby niepełnosprawne, w związku z czym spełnia 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Dzięki temu rudzki magistrat nie musi płacić miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeśli wskaźnik nie jest spełniony urząd musi wpłacać odpowiednie kwoty na Fundusz. Wg ostatnich danych dotyczących liczby osób niepełnosprawnych w Polsce zawartych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności z 2011 roku liczba ta wynosi prawie 4,7 mln, co stanowi ponad 12% ludności kraju. Najczęstszymi przyczynami niepełnosprawności wśród Polaków są schorzenia układu krążenia, narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne. Wśród orzeczeń wydawanych przez rudzkie MZON najczęstszą przyczyną niepełnosprawności są choroby narządów ruchu.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter