Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Pętla w Chebziu do modernizacji

Pętla w Chebziu do modernizacji

To już przedostatnie zadanie unijnego projektu inwestycyjnego spółki Tramwaje Śląskie S.A., jakie oczekuje na rozpoczęcie. Przebudowa pętli tramwajowej w rudzkiej dzielnicy Chebzie rozpocznie się dopiero jesienią, ale umowa z generalnym wykonawcą już została podpisana.

19 czerwca 2023 r. w siedzibie spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie Batorym Zarząd Spółki podpisał umowę z firmą NJN Damian Kłosek z Knurowa, która w wyniku postępowania przetargowego została wybrana generalnym wykonawcą prac modernizacyjnych pętli Chebzie w Rudzie Śląskiej. Firma NJN, która powoli finiszuje z prowadzonymi robotami na zadaniach w Zabrzu, złożyła najkorzystniejszą ofertę, wyceniając swoje prace na ponad 18,1 mln zł netto (ok. 22,3 mln zł brutto).

Zadanie pn. „Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną i infrastrukturą towarzyszącą na pętli Chebzie w Rudzie Śląskiej” jest elementem „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Pierwotny plan zakładał jedynie wymianę rozjazdów na pętli, jednak ostatecznie udało się Spółce rozszerzyć zakres prac. – To dla nas bardzo ważna zmiana i bardzo się cieszę, że - dzięki wytężonej pracy naszych pracowników - ostatecznie doprowadziliśmy do tego, iż prace w Chebziu obejmą całą pętlę, aż do odcinków zmodernizowanych w ramach wcześniejszych inwestycji. Dzięki tej inwestycji pasażerowie korzystający z tego ważnego węzła komunikacyjnego zyskają zupełnie nową jakość podróżowania – podkreślił Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę pętli Chebzie. Przebudowane zostanie ok. 1350 metrów toru pojedynczego, z czego większość stanowić będzie torowisko klasyczne na podkładach strunobetonowych; na przejazdach drogowo-torowych oraz przejściach dla pieszych zastosowana zostanie technologia ciężka, wykorzystująca prefabrykowane płyty torowe z montażem szyn za pomocą elastycznych mas zalewowych. Układ torowy wyposażony zostanie w system smarowania szyn, rozjazdy, połączenia międzytorowe oraz sygnalizację świetlną uwzględniającą priorytet przejazdu dla tramwajów. Posadowione zostaną nowe słupy, na których rozwieszona będzie nowa sieć trakcyjna. Przebudowany zostanie również układ zasilania oraz oświetlenia terenu pętli.

W obrębie pętli powstaną nowe platformy przystankowe wraz z wiatami przystankowymi, tablicami SDIP oraz biletomatem. Przebudowane zostaną chodniki z nowymi dojściami do peronów, powstanie ścieżka rowerowa wraz z wiatą rowerową oraz droga technologiczna dla obsługi technicznej urządzeń. Niezbędna będzie również budowa odwodnienia torowiska wraz z budową przepompowni i podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, a także przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego.

Mimo, iż umowa już została podpisana, prace rozpoczną się dopiero jesienią. – Ze względu na prowadzone prace modernizacyjne torowisk w innych częściach GZM i wynikające z tego przerwy w ruchu tramwajów, nie możemy w tej chwili zamknąć pętli Chebzie, a też robót na pętli nie da się wykonać przy utrzymanym ruchu tramwajowym. Dlatego założyliśmy, że prace w Chebziu rozpoczną się 1 października – wyjaśnia prezes Knapik. Plan zakłada zawieszenie ruchu tramwajowego na 4 miesiące. Roboty powinny zostać ukończone pod koniec lutego 2024 roku.

/źródło: Tramwaje Śląskie S.A./

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter