Header decorative image
Kir Żałobny

Rudzcy pedagodzy świętowali

Rudzcy pedagodzy świętowali

- Zawód nauczyciela odgrywa w naszym społeczeństwie szczególnie doniosłą rolę. Szkoła ze swej istoty przyczynia się do kształtowania wiedzy i świadomości obywatelskiej młodych Polaków. Zmierzenie się z tym wyzwaniem należy do najistotniejszych obowiązków nauczycieli – powiedziała podczas dzisiejszego spotkania z rudzkimi pedagogami Anna Krzysteczko, wiceprezydent Rudy Śląskiej ds. społecznych. Uroczystość odbyła się z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej. W jej trakcie ślubowanie złożyło prawie 40 nauczycieli mianowanych. Nagrodzono też 60 wyróżniających się pedagogów.

- W rudzkich szkołach pracuje wielu znakomitych nauczycieli i wychowawców. Ale wyrazy uznania należą się też pracownikom administracji i obsługi. Każdy bowiem, bez względu na stanowisko, ma swój udział w kształtowaniu osobowości ucznia. Obiecuję, że będziemy wspierać Wasze wszystkie inicjatywy, które będą  podejmowane z myślą o uczniu, szkole i mieście – zwróciła się do zebranych Anna Krzysteczko.

 

Ogółem w Rudzie Śląskiej pracuje ponad 2,5 tys. nauczycieli.  Jak co roku święto było okazją do nagrodzenia tych, którzy się najbardziej wyróżniają. Nagrodą Prezydenta Miasta Ruda Śląska zostało wyróżnionych 60 zasłużonych nauczycieli i dyrektorów rudzkich szkół i placówek oświatowych. To pedagodzy z długoletnim stażem i doświadczeniem. - Praca nauczyciela to z pewnością pasja. Uczniowie się zmieniają, ale my też się zmieniamy. Jeżeli tylko nie wkradnie się rutyna w to, co robimy, to śmiało mogę powiedzieć, że czas działa na naszą korzyść. Po latach jest się lepszym nauczycielem, bardziej doświadczonym – powiedziała Gabriela Depta, nauczyciel SP 27 z 20-letnim stażem.

Podczas uroczystości ślubowanie złożyło również 39 nauczycieli mianowanych. – W zawodzie nauczyciela praca z dziećmi jest najbardziej przyjemna. Kontakt z uczniami daje mi wiele satysfakcji. Myślę, że im więcej  swobody i możliwości użycia wyobraźni im dajemy, tym dla nich nauka jest ciekawsza – powiedziała Zuzanna Radecka–Pakaszewska z SP 15, która odbierała dziś akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Zgodnie z reformą oświaty od nowego roku szkolnego w mieście funkcjonuje 29 ośmioletnich szkół podstawowych, /w tym 3 specjalne/, 4 licea ogólnokształcące, 6 techników oraz 7 szkół branżowych I stopnia. Opracowanie nowej sieci placówek oświatowych poprzedzone było konsultacjami władz Rudy Śląskiej z nauczycielami i rodzicami.

- Funkcjonujący plan sieci szkół jest optymalnym rozwiązaniem, poprzedzonym diagnozą demograficzną i licznymi analizami – wyjaśnia Anna Krzysteczko, wiceprezydent miasta Ruda Śląska. - Przy opracowywaniu zmian braliśmy m.in. pod uwagę bliskość budynków, rozległość terytorialną poszczególnych dzielnic, stan techniczny i wyposażenie szkół, a także możliwość zapewnienia dalszego zatrudnienia nauczycielom i pozostałym pracownikom oraz opinie społeczności szkolnych i środowisk poszczególnych dzielnic – wylicza.

 

Dzień Edukacji Narodowej to państwowe święto oświaty i szkolnictwa wyższego, które upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Została ona utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 14 października 1773 roku. Komisja była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Historia święta sięga 1957 roku, a jego ostateczną datę przyjęto na podstawie Karty Nauczyciela wprowadzonej w 1982 roku. 14 października jest świętem wszystkich pracowników oświaty. Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela, został ustanowiony 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela pod nazwą Dnia Nauczyciela, a w 1982 r. przemianowany na Dzień Edukacji Narodowej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter