Header decorative image
Kir Żałobny

Partnerzy projektu RegGov w Rudzie Śląskiej

W dniach 10-11 maja odbywa się spotkanie miast - partnerów projektu RegGov, w ramach Programu URBACT II, w którym uczestniczy nasze miasto. W Rudzie Śląskiej goszczą przedstawiciele kilku miast europejskich - partnerów projektu: Duisburg (Niemcy) - LiderProjektu, Nijmegen (Holandia) i Halandri (Grecja). Ponadto w spotkaniu uczestniczą przedstawiciele Instytucji Zarządzających Programami Operacyjnymi.

Województwo Śląskie reprezentuje Urząd Marszałkowski jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


10 maja w sali sesyjnej Urzędu Miasta miało miejsce oficjalne powitanie uczestników spotkania. Podczas dwudniowej wizyty goście zwiedzą m.in. osiedle "Kaufhaus",  Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny, Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości oraz poszczególnie dzielnice miasta.

Projekt RegGov, w którym uczestniczy Ruda Śląska, dotyczy zarządzania regionalnego w zakresie zintegrowanego rozwoju miejskich obszarów zdegradowanych i jest realizowany od połowy 2008.

W Rudzie Śląskiej projektem objęte zostało osiedle "Kaufhaus", które poddane jest rewitalizacji. Celem projektu jest integracja działań mających na celu rewitalizację i rozwój osiedla. Rezultatem projektu będzie opracowanie Lokalnego Planu Działania (Local ActionPlan) określającego wizję, kierunki i działania zmierzające do rozwoju osiedla. Podczas spotkania w Rudzie Śląskiej omówione zostaną zagadnienia współpracy miast z władzami regionalnymi w zakresie zintegrowanego rozwoju obszarów zdegradowanych, a uczestnicy wymienią się doświadczeniami w podejmowaniu działań i realizacji projektów w swoich regionach.

Zaangażowanie Miasta Ruda Śląska w działania Programu URBACT II i zapoznanie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2007-2013 z działaniami podejmowanymi na osiedlu Kaufhaus, ma na celu wzmocnienie pozycji Miasta w procesie ubiegania się o fundusze Unii Europejskiej na rewitalizację osiedla, która realizowana jest obecnie ze środków budżetu miasta. Ponadto posłuży jako opracowanie modelu dobrych praktyk do wykorzystania przy realizacji podobnych projektów mających na celu poprawę sytuacji i jakości życia mieszkańców zdegradowanego obszaru.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter