Header decorative image
Kir Żałobny

Parasol ? opiekuńcze przedszkole

Stwierdzono wówczas, że największym problemem dla wszystkich placówek przedszkolnych jest niewystarczająca liczba personelu opiekującego się dziećmi. Dlatego przygotowany został projekt, którego głównym celem jest podniesienie w okresie 20 miesięcy jakości pracy rudzkich przedszkoli tak, aby wspomóc nauczycieli w sprawowaniu opieki nad grupą  2,5 i 3- latków.


Oprócz tego projekt zakłada także wzbogacenie działań placówek, m.in. zwiększenie możliwości organizowania zajęć poza przedszkolem w formie wycieczek czy spacerów, poprawę bezpieczeństwa w oddziałach przedszkolnych, zindywidualizowanie opieki nad dziećmi, zwiększenie możliwości pracy z dziećmi uzdolnionymi oraz tych z deficytami rozwojowymi oraz  podniesienie komfortu pracy nauczycieli wychowania przedszkolnego.


W ramach wspomnianego  projektu zatrudniono na podstawie umowy o pracę 39 osób na stanowiskach pomocy nauczyciela w 28 rudzkich publicznych przedszkolach. Okres zatrudnienia trwa od 16.02.2009 r. do 15.08.2010 r.


Bliższe informacje: Ewelina Krysztoforska, dyrektor Przedszkola nr 42, koordynator projektu, 32 243 78 97.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter