Header decorative image
Kir Żałobny

Pamiętaj o opłacie za użytkowanie wieczyste!

Mieszkańcy, których nieruchomości znajdują się na gruncie należącym do miasta bądź państwa, zobowiązani są do płacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie terenu, a o tej opłacie wielokrotnie zapominają. Ważne jest to, że obie płatności trzeba wpłacić na różne konta. Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych ustalany jest w drodze decyzji wydawanej na początku każdego roku przez Prezydenta Miasta. Decyzja zostaje doręczona mieszkańcowi przez gońca. Podatek od nieruchomości jest płatny w czterech ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września i do 15 listopada. Można go wpłacić na konto Urzędu Miasta Ruda Śląska Wydział Budżetu i Finansów ING Bank Śląski Katowice S.A. O/Ruda Śląska:
72 1050 1214 1000 0010 0119 7019

Sprawy związane z wymiarem podatku dla osób fizycznych można załatwiać w pokojach nr 101,103,104 (nr tel: 32/244 90 00, wew. 1010, 1030, 1040, 1041).

Godziny urzędowania:
pn, wt, śr: 8:00-13:00 i 13:30 – 16:00
czw: 8:00-13:00 i 13:30-18:00
pt: 8:00-12:00 i 12:30 – 14:00

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego płaci się co roku, do 31 marca, z góry za dany rok. W zależności od tego, czyją własnością jest grunt oddany w użytkowanie wieczyste (Miasta Ruda Śląska lub Skarbu Państwa), opłaty roczne należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta pokój nr 22 lub wnosić na właściwy rachunek Urzędu Miasta Ruda Śląska Wydział Budżetu i Finansów ING Bank Śląski Katowice S.A. O/Ruda Śląska:

I. Gmina Ruda Śląska: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

II. Skarb Państwa: 32 1050 1214 1000 0022 6874 3784

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter