Header decorative image
Kir Żałobny

Pamiętaj o aktualizacji wniosku mieszkaniowego!

Pamiętaj o aktualizacji wniosku mieszkaniowego!

Przypominamy, że przynajmniej raz do roku osoby oczekujące na lokal komunalny w Rudzie Śląskiej są zobowiązane zaktualizować swój wniosek o przydział mieszkania. W tym przypadku terminy liczone są od daty złożenia poprzedniego formularza. Niedokonanie aktualizacji grozi wykreśleniem z kolejki mieszkaniowej.

- To jedna ze zmian w zasadach zarządzania zasobem komunalnym, które wprowadziliśmy w ostatnich latach. Dzięki temu lista odzwierciedla rzeczywistą sytuację w zakresie zapotrzebowania na lokale komunalne – mówi Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Lista osób oczekujących na mieszkanie jest na bieżąco aktualizowana, zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 2014 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych. - Osoby zakwalifikowane na listę oczekujących na mieszkanie do remontu są zobowiązane do dokonania aktualizacji wniosku w terminie najpóźniej rok po złożeniu wniosku i w każdym kolejnym roku od złożenia poprzedniej aktualizacji – informuje Anna Stemplewska, naczelnik Wydziału Spraw Lokalowych UM. – Brak aktualizacji upoważnia do wykreślenia wniosku z listy osób oczekujących na mieszkanie - podkreśla.

W celu dokonania aktualizacji do Urzędu Miasta należy dostarczyć:
1. Dokumenty dotyczące sytuacji materialnej:
- zaświadczenie o osiąganych dochodach brutto z ostatnich 6 miesięcy wszystkich osób dorosłych oczekujących na przydział mieszkania lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy bądź z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanych świadczeniach; osoby nie posiadające dochodów (np. uczniowie, studenci) powinny złożyć stosowne oświadczenie na piśmie.
2. Dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej:
- kserokopia aktu małżeństwa, urodzenia, orzeczenie sądu o separacji lub rozwodzie itp.
3. Dokumenty dotyczące sytuacji mieszkaniowej:
- dokument potwierdzający brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego bądź nieruchomości mieszkalnej, w której obecnie się zamieszkuje.

Dokumenty można złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta, przesłać pocztą elektroniczną (urzad@ruda-sl.pl) lub tradycyjną (pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska).

Przypomnijmy, że w 2014 roku w Rudzie Śląskiej uporządkowano najważniejsze kwestie związane z najmem mieszkań: powstała jedna lista oczekujących na mieszkanie i wykluczono możliwość wpisania na listę osób mających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (z wyjątkiem umów najmu lokali socjalnych). Wcześniej funkcjonowały dwie listy: oczekujących na mieszkanie do remontu kapitalnego i do remontu bieżącego. Wprowadzono także obowiązek aktualizacji wniosku o przydział mieszkania raz na rok oraz zasadę publicznych ogłoszeń o wolnych lokalach. Każdy oczekujący na mieszkanie ujęty na liście może zgłosić zainteresowanie mieszkaniem oferowanym w publicznym ogłoszeniu, a jeżeli danym lokalem zainteresuje się więcej niż jedna osoba, to decyduje data złożenia wniosku o przydział lokalu. Śledząc ogłoszenia i przychodząc na oględziny lokali można szybko dostać mieszkanie – nawet do miesiąca od złożenia wniosku.

Działania władz Rudy Śląskiej w zakresie gospodarki mieszkaniowej w latach 2012 – 2014 znalazły się w katalogu dobrych praktyk rewitalizacji polskich miast, wydanym w tym roku przez Ministerstwo Rozwoju. W publikacji podkreślono optymalizację gminnej gospodarki lokalowej dzięki innowacyjnym narzędziom zarządczym oraz poprawę jakości mieszkań i warunków ich eksploatacji.

Na przydział lokalu mieszkalnego z zasobu miasta oczekują 1402 gospodarstwa domowe, w tym 1042 gospodarstwa jednoosobowe, 149 gospodarstw dwuosobowych, 130 gospodarstw trzyosobowych, 62 gospodarstwa czteroosobowe, 16 gospodarstw pięcioosobowych i 3 gospodarstwa siedmioosobowe. Osoby, które oczekują na mieszkanie złożyły wnioski w latach 1998 – 2016, w tym: 1998 r. – 2006 r. - 107 wniosków, 2007 r. - 48 wniosków, 2008 r. - 67 wniosków, 2009 r. - 66 wniosków, 2010 r. - 90 wniosków, 2011 r. - 79 wniosków, 2012 r. - 75 wniosków, 2013 r. - 93 wnioski, 2014 r. – 132 wnioski, 2015 r. – 323 wnioski, 2016 r. – 322 wnioski. Przed wprowadzeniem opisanych wyżej zmian lista liczyła ponad 4,2 tys. pozycji.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter